เปิดให้ทำบัตรอนุญาต เข้า-ออก มช. ประจำปี 2561 – 2563

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดให้ลงทะเบียนทำบัตรอนุญาตผ่าน เข้า-ออก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561 – 2563 สำหรับนักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บุคคลภายนอก ตั้งแต่ วันที่ 1 กันยายน 2561 เป็นต้นไป ผ่านทางเว็บไซต์ https://scmc.cmu.ac.th/ หรือสแกน QR Code โดยอนุโลมให้ใช้บัตรเดิมต่อไปจนกว่าจะได้รับบัตรใหม่ ทั้งนี้จะแจ้งวันรับบัตรใหม่ทางอีเมลที่ใช้ลงทะเบียน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริหารจัดการเมืองอัจฉริยะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร. 0-5394-1109

ร่วมแสดงความคิดเห็น