เมืองเชียงใหม่ อุบัติเหตุน่าห่วง เจ็บ-ตายยังสูง ย่านช้างเผือกนำโด่ง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการเก็บสถิติข้อมูลของเครือข่าย เอ็มไอเอส.เพื่อการลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน ผ่านการใช้สิทธิตาม พ.ร.บ.ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต ปี 2561 ระดับอำเภอและตำบล พบว่า อ.เมืองเชียงใหม่ เกิดอุบัติเหตุสะสม 5,401 ครั้ง เสียชีวิต 50 ราย บาดเจ็บ 6,057 คน ตามด้วย อ.สันทราย เกิดอุบัติเหตุ 1,310 ครั้ง เสียชีวิต 29 ราย บาดเจ็บ 1,418 คน
ทั้งนี้ใน 25 อำเภอ เกิดอุบัติเหตุสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. จนถึง 16 พ.ย.61 จำนวน 13,051 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 246 ราย บาดเจ็บ 14,465 ราย ยอดผู้ได้รับอุบัติเหตุรวม 14,711 ราย โดยแยกเป็นชาวต่างชาติเสียชีวิต 25 ราย บาดเจ็บ 1,100 ราย

เขต อ.เมือง พบว่า ผู้เสียชีวิต 50 คน แยกเป็นหญิง 13 ราย ชาย 37 ราย โดยอุบัติเหตุที่เกิดสะสม 5,401 ครั้งนั้น ผู้บาดเจ็บเป็นหญิง 2,834 ราย ที่เหลือเป็นชาย และ ต.ช้างเผือกเป็นพื้นที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด เสียชีวิต 9 ราย บาดเจ็บ 1,099 ราย จากอุบัติเหตุ 1,108 ครั้ง ตามด้วย ต.สุเทพ เสียชีวิต 5 ราย เจ็บ 886 ราย อุบัติเหตุ 891 ครั้ง

จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุพบว่า ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตส่วนใหญ่ จะอยู่ในช่วงอายุ 16-25 ปี ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด อยู่ระหว่าง 18.00-22.00 น. อัตราการเสียชีวิตจากรถจักร ยานยนต์ 236 ราย บาดเจ็บ 14,211 ราย

แสดงให้เห็นว่า รถจักรยานยนต์ยังติดอันดับกลุ่มเกิดอุบัติเหตุสูง อาจจะเนื่องจากในพื้นที่เชียงใหม่ 20,107 ตร.กม. มีรถ เกือบ 2 ล้านคัน ที่น่าห่วงคือจากสถิติปี 59-60 ในช่วงเดือนพ.ย.-ธ.ค.พบว่าเป็นช่วงที่เกิดอุบัติเหตุในเชียงใหม่ เป็นจำนวนมาก

จำนวนรถจดทะเบียนใหม่ตามกฎหมาย ว่าด้วยรถยนต์ และกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกปี 2551-60 ของสำนักงานขนส่ง จ.เชียงใหม่ พบว่าช่วง 10 ปี มีรถที่จดทะเบียนรวม 878,974 คัน (ปี 51 จำนวน 67,688 คัน ,ปี 52 จำนวน 67,640 คัน ,ปี 53 จำนวน 86,106 คัน ,ปี 54 จำนวน 93,403 คัน ,ปี 55 จำนวน 112,842 คัน, ปี 56 จำนวน 110,048 คัน, ปี 57 จำนวน 84,077 คัน, ปี 58 จำนวน 82,721 คัน, ปี 59 จำนวน 85,457 คัน และปีที่ผ่านมา 88,992 คัน) เฉลี่ยปีละ 87,897 คัน เฉลี่ยเดือนละ 7,325 คัน หรือวันละ 241 คัน

ร่วมแสดงความคิดเห็น