หลายหน่วยงาน ใน จ.ลำปาง ร่วมจัดงานเทศกาลลอยกระทง ต้อนรับนักท่องเที่ยว

จ.ลำปาง เปิดเมืองปลายทางฝัน จัดการประกวดสะเปาใหญ่ลอยน้ำ ในงานเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2561 ต้อนรับฤดูการท่องเที่ยวอย่างยิ่งใหญ่ ท่ามกลางความสนใจของประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมาก

จังหวัดลำปาง ร่วมกับ เทศบาลนครลำปาง และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เปิดประตูเมือง “นครแห่งความสุข ลำปาง…ปลายทางฝัน” จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทงอย่างยิ่งใหญ่ ท่ามกลางความสนใจของประชาชนชาวลำปางและนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกภูมิภาค ด้วยกิจกรรมที่มีเพียงหนึ่งเดียวในประเทศไทย “การประกวดสะเปาใหญ่ลอยน้ำกลางลำน้ำแม่วัง” ภายใต้ชื่องาน “ล่องสะเปาจาวละกอน ประจำปี 2561” ซึ่งได้มีการจัดงานกิจกรรมขึ้น ที่บริเวณสะพานแขวนข้ามแม่น้ำวัง ท่าน้ำบ้านสิงห์ชัย ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

โดย มีนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีเปิดงาน พร้อมกับนำประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมชมขบวนแห่สะเปาใหญ่ลอยน้ำ ที่มีหน่วยงานองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มหนุ่มสาว และชุมชนต่างๆ ร่วมส่งสะเปาใหญ่ฯ เข้าประกวดถึง 14 ลำ ซึ่งภายในงานได้มีพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดลำปาง นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศจำนวนมาก ให้ความสนใจมายืนชมการประกวดจนเต็มสองฟากฝั่งของแม่น้ำวัง

การประกวดสะเปาใหญ่ลอยน้ำ ถือได้ว่าเป็นงานประเพณีเก่าแก่ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นของจังหวัดลำปาง ซึ่งได้จัดขึ้นเพื่อต้องการสร้างสีสันให้กับงานเทศกาลลอยกระทง และยังเป็นงานเทศกาลแห่งเดียวในประเทศไทย ที่ได้มีการจัดการประกวดสะเปาใหญ่ที่สามารถลอยน้ำได้ โดยจะมีนางนพมาศนั่งอยู่บนสะเปาใหญ่ ลอยมาตามลำน้ำพร้อมกับเรือสะเปาที่ได้มีการตกแต่งอย่างวิจิตรสวยงาม ซึ่งในการจัดงาน จ.ลำปาง ได้ร่วมกับ องค์กรหน่วยงานต่างๆ จัดกิจกรรมขึ้น

โดยมีจุดมุ่งหมายในการที่จะสืบสานฟื้นฟู อนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นเอาไว้ และเพื่อเป็นกิจกรรมในการส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกัน ช่วยเหลือกัน อันจะเป็นการสร้างพลังแห่งความรัก ความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่คณะ อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมงานประเพณีล่องสะเปาจาวละกอน ให้เป็นงานวัฒนธรรมแห่งการท่องเที่ยว และได้เป็นที่รู้จักแก่คนโดยทั่วไป เพื่อสร้างกระแสการเดินทางให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาเที่ยวในจังหวัดลำปางมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ให้จังหวัดลำปางเป็นเมืองต้องแวะ เป็นการเปิดประตูบ้านเพื่อต้อนรับแขกต่างบ้านต่างเมือง อันเป็นการช่วยเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยว ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับจังหวัดลำปางด้วย

โดยภายในงานบรรยากาศเต็มไปด้วยความครึกครื้น มีการประดับประดาตกแต่งสถานที่ด้วย “โคมศรีล้านนา” ซึ่งเป็นโคมไฟที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเมืองลำปางอย่างสวยงาม พร้อมกับได้จัดเวทีใหญ่ ที่บริเวณท่าน้ำบ้านสิงห์ชัย ทำการแสดงแสง สี เสียง ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน โดยใช้นักแสดงเยาวชนนักเรียนโรงเรียนเทศบาลทั้ง 7 แห่ง รวมกว่า 500 ชีวิต พร้อมกันนี้ได้จัดขบวนแห่สะเปาใหญ่ลอยน้ำ ล่องมาตามลำน้ำแม่วังตั้งแต่ท่าน้ำบ้านเชียงราย ผ่านใจกลางเมืองลำปาง ไปจนถึงท่าน้ำบริเวณเขื่อนยาง หลังโรงเรียนเคนเน็ตแมคเคนซี รวมระยะทางกว่า 1.5 กิโลเมตร เพื่อประกวดความสวยงามชิงเงินรางวัลกัน โดยปีนี้ผลปรากฏว่า รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สะเปาใหญ่ลอยน้ำของ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ ได้รับเงินรางวัล 40,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ สะเปาใหญ่ลอยน้ำของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้รับเงินรางวัล 35,000 บาท และรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ สะเปาใหญ่ลอยน้ำของ มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนานครลำปาง ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท

ร่วมแสดงความคิดเห็น