นครเชียงใหม่เกมส์ เปิดสวยงาม เน้น วัฒนธรรม จัดแสดง 3 ชุดใหญ่ ต้อนรับ

เปิดอย่างเป็นทางการแล้ว กีฬา อปท. ครั้งที่ 36 นครเชียงใหม่เกมส์ ที่เทศบาลนครเชียงใหม่ เจ้าภาพจัดการแข่งขัน เปิดได้อย่างสวยงาม แต่เน้นวัฒนธรรมการแสดงแบบล้านนาเป็นหลัก จัดการแสดงต้อนรับผู้มาเยือนสามชุดใหญ่ พร้อมกับการแสดงของนักเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยมี อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครอง มาเป็นประธานเปิดการแข่งขัน กีฬา อปท. ครั้งที่ 36 นครเชียงใหม่เกมส์ ณ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่

เทศบาลนครเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ “นครเชียงใหม่เกมส์” ในวันที่ 2 ธันวาคม 2561 เวลา 16.00 น. โดยมีนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรม.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มาเป็นประธานเปิดการแข่งขัน โดยมี นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ประธานจัดการแข่งขันกล่าวรายงาน ณ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่

ในพิธีเปิดการแข่งขัน กีฬา อปท. ครั้งที่ 36 นครเชียงใหม่เกมส์ เจ้าภาพ เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้จัดการแสดงในพิธีเปิด 3 ชุดใหญ่ ใช้ผู้แสดงนับพันคน เริ่มด้วยการแสดงในชุดที่ 1 ชื่อว่า มิ่งฟ้า สครามหานครเชียงใหม่ ตามด้วยชุดที่ 2 นพบุรีศรีเชียงใหม่ แก้ว ปิดท้ายด้วยการแสดงชุดที่ 3 ยินดียิ่งแล้ว แขกแก้วมาเยือน ก่อนที่จะปิดฉากการแสดงด้วยมินิคอนเสิร์ตจาก นัท เดอะวอยส์

ความเคลื่อนไหวการแข่งขันกีฬา อปท. ครั้งที่ 36 นครเชียงใหม่เกมส์ นายกทศมนตรีนครเชียงใหม่ นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ พร้อมเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน กีฬา อปท. ครั้งที่ 36 นครเชียงใหม่เกมส์ กล่าวรายงาน ถึงวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการพัฒนาความสามารถทางด้านกีฬาของเด็กและเยาวชนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพัฒนาสุขภาพพลานามัยให้สมบูรณ์แข็งแรง ทั้งร่างกาย อารมณ์และจิตใจ เพื่อฝึกฝนให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพกฏกติกา เพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี มีความเอื้ออาทรต่อกัน สามารถอยู่ในสังคมด้วยกันอย่างมีความสุข เพื่อให้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด เพื่อพัฒนามาตราฐานการเล่นกีฬาให้มีความเป็นเลิศ และก้าวสู่ความเป็นสากล

นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ได้อัญเชิญไฟพระฤกษ์ นำขบวนกองเกียรติยศ จาก สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ เข้าสู่ที่ตั้ง ณ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ ขึ้นบนเวทีเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทำพิธีและถวายความเคารพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ พร้อมจัดกิจกรรมสมโภชเฉลิมฉลองไฟพระฤกษ์ จากนั้นได้นำไฟพระฤกษ์เก็บรักษาที่สนามกีฬาเทศฐาลนครเชียงใหม่ จนถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2561 ก่อนที่จะไปจุดไฟในพิธีเปิดการแข่งขัน กีฬา อปท. ครั้งที่ 36 โดบมี อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานเปิด โดยมี นายสุนทร ยามศิริ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ อัฐเชิญไฟ พระฤกษ์ มาจุดให้ นักกีฬาวิ่งคบเพลิง เข้าสู่สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ ทำพิธีจุดไฟในกระถางคบเพลิง เป็นการเริ่มการแข่งขันอย่างเป็นทางการ

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!