สพม.35 ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดลำปาง

วันที่ 7 ธันวาคม 2561 นายเจริญชัย กิตติพีรเดช รองผู้อำนวยการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 มอบเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 นำโดย นายชวพล แก้วศิริพันธ์ นางกรุณา ศิริฤกษ์อุดมพร นายลัญจกร ผลวัฒนะ และนางสาวมุขรวี ฆบูชา ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล(ประเทศไทย) จังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง เพื่อแสดงเจตนารมณ์ของหน่วยงานในการร่วมมือกันเป็นพลังขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาการทุจริตในจังหวัดลำปาง

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!