กฟผ.แม่เมาะ จับสลากจ้างแรงงานท้องถิ่นอำเภอแม่เมาะ สร้างรายได้ให้คนในพื้นที่มากกว่า 5 ล้านบาท

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) แม่เมาะ จับสลากงานจ้างเหมาและซื้อวัสดุอุปกรณ์ ประจำปี 2562 ในพื้นที่ อ.แม่เมาะ จำนวน 15 ลักษณะงาน มีกลุ่มแรงงานท้องถิ่นร่วมจับสลาก 126 กลุ่ม พร้อมเข้ารับฟังคำชี้แจงการจัดอบรมความปลอดภัยก่อนเข้าทำงาน

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์แฟลตห้วยคิง บ้านพักผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง นายมาโนช ชูชาติวรรณกุล ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตเหมืองแม่เมาะ ร่วมต้อนรับกลุ่มแรงงานท้องถิ่นอำเภอแม่เมาะ ในการเข้าร่วมจับสลากงานจ้างเหมาและซื้อวัสดุอุปกรณ์ ประจำปี 2562 ภายในงานมีการจัดลงทะเบียนกลุ่มแรงงานที่ต้องการจับสลากและประชาสัมพันธ์ชี้แจงวัตถุประสงค์การอบรมความปลอดภัย 6 ชั่วโมง ให้กับกลุ่มแรงงานตามกฎหมายกำหนด โดยมีกลุ่มแรงงานท้องถิ่นอำเภอแม่เมาะ จำนวน 126 กลุ่ม เข้าร่วมจับฉลากและเข้ารับฟังการชี้แจง

นายบุญเกิด จันทร์วงศ์ ราษฎรบ้านทุ่งเลางาม ต.นาสัก อ.แม่เมาะ กล่าวว่า มาจับฉลากทุกปี เพิ่งจับได้ปีนี้เป็นปีแรก รู้สึกดีใจแทนสมาชิกกลุ่มอีก 5 คนที่ได้งานถางหญ้าใส่ปุ๋ย ดีใจที่ กฟผ.แม่เมาะ เปิดโอกาสให้ชาวบ้านที่ว่างงานได้มีงานทำถึงแม้จะป็นเวลาสั้นๆ แต่สำหรับเราก็ดีใจมากแล้ว ส่วนตัวสงสารกลุ่มที่จับฉลากไม่ได้อยากให้ กฟผ.แม่เมาะ เปิดรับกลุ่มงานให้มากขึ้น ชาวบ้านกลุ่มอื่นจะได้มีงานทำใกล้บ้าน

สำหรับการจับสลากงานจ้างกลุ่มแรงงานท้องถิ่นอำเภอแม่เมาะ กฟผ.แม่เมาะ ได้ดำเนินการเป็นประจำทุกปี โดยจะให้ราษฎรในพื้นที่จัดตั้งเป็นกลุ่มแรงงานเพื่อรับงานจ้างจาก กฟผ.แม่เมาะ โดยวิธีจับสลากเพื่อความเป็นธรรม ถือเป็นการสร้างอาชีพและกระจายรายได้สู่ราษฎรในชุมชน โดยในการจับสลากครั้งนี้ มีลักษณะงานที่ต้องการจ้างงานจำนวน 15 งาน มีกลุ่มแรงงานท้องถิ่นเข้าร่วมจับสลากจำนวน 126 กลุ่ม มูลค่าการจ้างมากกว่า 5 ล้านบาท

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!