ผวจ.เชียงราย ประกอบพิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันกองทัพไทย ที่ อ.แม่สรวย

เมื่อวันที่ 18 ม.ค.2562 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานประกอบพิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.แม่สรวย จ.เชียงราย โดยมี นายกิตติ ชัยดรุณ นายอำเภอแม่สรวย พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิฯ หึวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมประกอบพิธีบวงสรวง พร้อมพิธีพราหมณ์ พิธีเจริญพระพุทธมนต์โดยพระสงฆ์ จำนวน 10 รูป

เพื่อรำลึกถึงวีรชนผู้กล้าซึ่งเป็นกษัตริย์นักรบของไทย คือสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงทำยุทธหัตถีกับพม่าข้าศึก โดยเอาชนะพระมหาอุปราชา ทำให้ประชาชนชาวไทยทราบซึ้งถึงพระมหากรุณาธิคุณ และทรงยกย่องพระปรีชาที่สามารถและปกป้องผืนแผ่นดินไทย จึงทำให้มีวันกองทัพไทยขึ้นมา โดยวันที่ 18 มกราคม ของทุกปีถือเป็นวันกองทัพไทย เพราะเป็นวันที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงทำยุทธหัตถีกับพม่าข้าศึก โดยเอาชนะพระมหาอุปราชา

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!