ประเพณี 4 เป็ง ตานหลัวพระเจ้าประเพณีล้านนา ที่สืบทอดมากว่า 1,000 ปี

จังหวัดพะเยา จัดประเพณีล้านนา 4 เป็งตานข้าวใหม่ ตานหลัวหิงไฟพระเจ้า ซึ่งเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนาน ในช่วงหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยวข้าวใหม่ รวมทั้งการนำหลัว หรือฟืน ตานเพื่อเป็นการสุมไฟคลายหนาวให้พระพุทธเจ้า เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพ บุรุษ ญาติมิตรที่ล่วงลับไปแล้ว ตามความเชื่อของคนล้านนา

พุทธศาสนิกชน ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลแม่ใส อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ต่างนำข้าวใหม่ ซึ่งเป็นข้าวเปลือก และฟืนจำนวนมากเข้าถวายวัด เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณี” 4 เป็ง ตานข้าวใหม่ ตานหลัวหิงไฟพระเจ้า” ซึ่งเป็นประเพณี ที่มีมาแต่โบราณ ที่ชาวล้านนายึดถือปฎิบัติกันมา หลังจากฤดูเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จสิ้นแล้ว ก็จะนำข้าวใหม่ที่ได้มีการเกี่ยวเสร็จแล้ว ก็จะนำมาถวายเป็นพุทธบูชา เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ล่วงลับ และเจ้าของนาดั้งเดิม รวมทั้งเทวดาผู้ปกปักษ์รักษาพื้นที่ทำกิน และนอกจากนั้น ก็มีการตานหลัวหิงไฟพระเจ้า หรือฟืน เพื่อเป็นการนำไปจุดเพื่อคลายความหนาวเย็นให้กับพระพุทธเจ้า ตามความเชื่อของชาวบ้านด้วย

สำหรับประเพณี “4 เป็ง ตานข้าวใหม่และตานหลัวหิงไฟพระเจ้า” มักจะทำไปพร้อมๆกันในช่วงวันเพ็ญ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4 ของชาวล้านนา ซึ่งมีพุทธศาสนิกชนจำนวนมากเข้าร่วมทำบุญ เพื่อสืบทอดประเพณีและวิถีดั้งเดิมไว้ ไม่ให้หายไปจากพื้นที่

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!