เตรียมแก้ไขโทษใหม่ ขับรถแช่ขวา ปรับจริง 500 บาท

ในปัจจุบันปัญหาการขับขี่รถบนท้องถนน มักจะเกิดขึ้นเป็นประจำ ไม่ว่าจะเป็นการฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร ขับรถเร็วเกินกำหนด ตัดหน้ากระชั้นชิด และการขับรถแช่ขวา เชื่อว่าปัญหาเหล่านี้หลายคนคงเจอกันมาบ้างแล้ว ซึ่งการปฏิบัติตามกฎหมายจราจรนับว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นอย่างมาก

วันนี้ “เชียงใหม่นิวส์” ไปสืบมาว่า การขับรถแช่ขวาจะมีโทษใหม่คือ การปรับเงินจำนวน 500 บาท ทั้งนี้การร่าง พ.ร.บ. จราจรทางบก ยังอยู่ระหว่างการแก้ไข

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 ที่ผ่านมาสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีการประชุมกันเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติตามกฎจราจรทางบก โดย นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม การออกหมายฉบับนี้ขึ้นมาเพื่อแก้ไขกฎหมายให้มีความทันสมัย และเพิ่มระเบียบวินัยสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนน

สนช. ยังได้ชี้แจงแสดงความคิดเห็นเรื่องการขอให้กำหนดมาตรการเอาผิด และลงโทษผู้ขับขี่รถช้าที่วิ่งในเลนจราจรทางด้านขวา เพราะเสี่ยงที่จะทำให้เกิดอุบัติเหตุจากการแซงรถ เพราะรถช่องทางซ้ายเป็นพื้นที่จราจรสำหรับรถที่วิ่งช้า รวมทั้งลงโทษรถบรรทุกที่บรรทุกหนักแต่วิ่งในเลนจราจรทางด้านขวาด้วย บทบัญญัติดังกล่าวจะพิจารณาแก้ไขกฎกระทรวงโดยให้กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงคมนาคมพิจารณาปรับแก้ไขให้เหมาะสมตามสภาพการจราจร

พ.ร.บ จราจรทางบก

“มาตรา 33”

ในการขับรถ ผู้ขับขี่ต้องขับรถในทางเดินรถด้านซ้ายและต้องไม่ล้ำกึ่งกลางของทางเดินรถ เว้นแต่ในกรณีต่อไปนี้ ให้เดินทางขวาหรือล้ำกึ่งกลางของทางเดินรถได้
(1) ด้านซ้ายของทางเดินรถมีสิ่งกีดขวางหรือถูกปิดการจราจร
(2) ทางเดินรถนั้นเจ้าพนักงานจราจรกำหนดให้เป็นทางเดินรถทางเดียว
(3) ทางเดินรถนั้นกว้างไม่ถึงหกเมตร

“มาตรา 34”

ในการใช้ทางเดินรถที่ได้จัดแบ่งช่องเดินรถในทิศทางเดียวกันไว้ตั้งแต่สองช่องขึ้นไป หรือที่ได้จัดช่องเดินรถประจำทางไว้ในช่องเดินรถซ้ายสุด ผู้ขับขี่ต้องขับรถในช่องซ้ายสุดหรือใกล้กับช่องเดินรถประจำทางเว้นแต่ในกรณีต่อไปนี้ ให้เดินทางขวาของทางเดินรถได้
(1) ในช่องเดินรถนั้นมีสิ่งกีดขวางหรือถูกปิดการจราจร
(2) ทางเดินรถนั้น เจ้าพนักงานจราจรกำหนดให้เป็นทางเดินรถทางเดียว
(3) จะต้องเข้าช่องทางให้ถูกต้องเมื่อเข้าบริเวณใกล้ทางร่วมทางแยก
(4) เมื่อจะแซงขึ้นหน้ารถคันอื่น
(5) เมื่อผู้ขับขี่ขับรถด้วยความเร็วสูงกว่ารถในช่องเดินรถด้านซ้าย

“มาตรา 35 วรรค 2”

รถที่มีความเร็วช้าหรือรถที่มีความเร็วต่ำกว่าความเร็วของรถคันอื่นที่ขับในทิศทางเดียวกัน ผู้ขับขี่ต้องขับรถให้ใกล้ขอบทางเดินรถด้านซ้ายเท่าที่จะกระทำได้ ผู้ขับขี่รถบรรทุก รถบรรทุกคนโดยสาร รถจักรยานยนตร์ในทางเดินรถซึ่งได้แบ่งช่องเดินรถในทิศทางเดียวกันไว้ ตั้งแต่สองช่องขึ้นไปหรือได้จัดช่องเดินรถประจำทางด้านซ้ายไว้โดยเฉพาะ ต้องขับรถในช่องเดินรถด้านซ้ายสุดหรือใกล้เคียงกับช่องเดินรถประจำทางแล้วแต่กรณี ความในวรรคสองมิให้ใช้บังคับแก่รถยนตร์บรรทุกส่วนบุคคลที่มีน้ำหนักไม่เกินหนึ่งพันหกร้อยกิโลกรัม และรถยนตร์นั่งส่วนบุคคลเกินเจ็ดคน ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนตร์

สำหรับตามกฎหมายจราจรแล้วนั้น ไม่ควรขับแช่ในเลนขวาเพื่อที่จะได้สามารถเปิดทางให้รถคันหลังที่วิ่งมาด้วยความเร็วได้ และเมื่อแซงได้ในระยะที่ปลอดภัยจึงขับเข้ามาเลนขวาทันที การขับรถแช่ขวาไม่เพียงแต่จะสร้างความเดือดร้อนเท่านั้นยังสามารถทำให้เกิดอุบัติเหตุได้อีกด้วย

เรียบเรียงข้อมูลโดย : “เชียงใหม่นิวส์”
ขอบคุณข้อมูล : www.thailaw.com : Thairath.co.th
ขอบคุณภาพ : www.sanook.com

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!