ผู้การเชียงใหม่ คำสั่งย้าย ดาบตำรวจ รับเงินสด 200 บาท ปลดล็อคล้อ นักท่องเที่ยวจีน แล้ว ตั้งคณะกรรมการสอบ

ผู้การเชียงใหม่ คำสั่งย้าย ดาบตำรวจ รับเงินสด 200 บาท ปลดล็อคล้อ นักท่องเที่ยวจีน แล้ว ตั้งคณะกรรมการสอบ

จากประเด็นโลกโซเชียล นักท่องเที่ยวชาวจีน จ่าย 200 บาท จ่ายสดปลดล็อคล้อ ตำรวจจราจรเชียงใหม่ ตามข่าวที่ได้เสนอไปแล้วนั้น

ข่าวคืบหน้าเมื่อเวลา 18.00 น วันที่ 20 มค 62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าทาง พล.ต.ต.พิเชษฐ์ จีระนันตสิน ผบก.ภ.เชียงใหม่ ได้มีหนังสือ คำสั่งตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 20/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจไปปฏิบัติราชการ โดยในหนังสือคำสั่งดังกล่่าวได้ระบุว่า “ด้วยปรากฏพฤติกรรมตำรวจจราจรในสื่อโซเซียลที่อาจจะส่งไปในทางเสียหาย และเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ต่อสังคมสาธารณะถึงพฤติกรรมไม่เหมาะสม เพื่อให้การตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม และมิให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 และระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการตำรวจไปปฏิบัติราชการในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ข้อ 6 (2) จึงให้ ดาบตำรวจ เชิงชาย วงศ์บุรินทร์พาน ผู้บังคับหมู่ (จราจร) กลุ่มงานจราจร ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ไปปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ โดยขาดจากตำแหน่งเดิม และงดเบิกใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่มอบหมาย โดยให้ไปรายงานตัวต่อ พันตำรวจเอก ไพศาล นันตา รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 20 มกราคม 2562

โดยมอบหมายให้ พันตำรวจเอก ไพศาล นันตา รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ผู้รับผิดชอบงานศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ พิจารณามอบหมายหน้าที่ และกำหนดให้มีผู้รับผิดชอบ ควบคุม กำกับ ดูแล ตามคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ 1212/2537 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2537 เรื่อง มาตราการควบคุมและเสริมสร้างความประพฤติและวินัยข้ราชการตำรวจ

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2562 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง สั่ง ณ วันที่ 20 มกราคม 2562 ลงชื่อ พลตำรวจตรี พิเชษฐ์ จีระนันตสิน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจากกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ยังได้ส่งหนังสือคำสั่งไปยังไลน์กลุ่มของสื่อมวลชนทุกแขนง รวมทั้งไลน์กลุ่มของตำรวจเชียงใหม่ด้วยเพื่อให้รับทราบโดยทั่วกัน และยังได้ลงในเพจของตำรวจกลุ่มงานจราจรเชียงใหม่ เพื่อให้รับทราบโดยทั่วกัน โดยได้โพสต์ข้อความระบุอีกว่า ทางผู้บังคับบัญชาได้มีคำสั่งให้ตำรวจจราจรดังกล่าวมาประจำศปก.ภ.จว.เชียงใหม่ในทันทีจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง และสั่งการให้ตั้งกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงในกรณีที่ปรากฎตามข่าว

โดยตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการกำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติงานด้วยความเที่ยงตรงมาโดยตลอด รวมถึงกำหนดแนวทางปฏิบัติงานที่รัดกุมและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวด้วยความสุภาพ เปิดเผยตรวจสอบได้ ซึ่งในกรณีนี้เป็นความผิดที่ถือเป็นความเสียหายต่อทางราชการ ซึ่งหากพบจะดำเนินการตามวินัยตำรวจอย่างเคร่งครัดต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น