หลายหน่วยงานในพื้นที่เถิน ลำปาง ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานฯ

วันที่ 22 มกราคม 2562 นายยรรยง กุนาคำ นายอำเภอเถิน มอบหมายให้ นายเชาว์ทวีพัฒน์ ดนัยนันท์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง นายโชคชัย ธรรมสอน ปลัดอำเภองานปกครอง และนายอดิเรก พรมเสน ปลัดอำเภอเถิน ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานและตัดสินผลการประกวด ตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ประจำปี 2562 ณ ศาลาเอนกประสงค์ บ้านผดุงราษฎร์รังสรรค์ หมู่ที่ 7 ตำบลแม่วะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปางโดยมี นางอรอุมา องค์การ ผู้ใหญ่บ้าน ให้การต้อนรับ

โดยการประเมินในครั้งนี้ มีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ เข้าร่วมด้วยคือ นายขจรศัก คำดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะ และ นายอนันต์ นันตาดี ปลัดองค์การบริหารฯ ตัวแทนจากอุทยานแห่งชาติแม่วะ นับเป็นการรู้รักสามัคคี ให้ความร่วมมือกันทุกฝ่าย ทั้งหน่วยงาน และประชาชนในพื้นที่ สมควรได้เข้ารับการประเมิน เป็นอย่างยิ่ง

ร่วมแสดงความคิดเห็น