สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตร แก่บัณฑิต มช.ครั้งที่ 53

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปในการพระราชทานปริญญาบัตร แก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 53 ซึ่งในปีนี้มีผู้สำเร็จการศึกษา เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวนทั้งสิ้น 7,142 คน จาก 22 คณะ 1 วิทยาลัย และ 1 บัณฑิตวิทยาลัย

โดยมี ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศศ.คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย ผู้บริหาร บุคลา กร และนักศึกษา เฝ้ารับเสด็จฯ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!