จ.แพร่ จัดประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 9 ครั้งที่ 1 ปี 2562 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์

ผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดแพร่ เมื่อเวลา 08.30 น.วันที่ 25 มกราคม 2562 ที่ห้องประชุม Pavilion โรงแรมแพร่นครา อำเภอเมืองแพร่ นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 9 พร้อมด้วยนายอนุรัฐ ไทยตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ นายวิเชียร อนุสาสนนันท์ ปลัดจังหวัดแพร่ และหัวหน้าหน่วยราชการร่วมการประชุม มีกิจกรรมการบรรยายพิเศษ โดยนายชวลิต ผลศรีทอง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย การนำเสนอผลการดำเนินงานของเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 9

นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่กล่าวว่า จังหวัดแพร่ได้มอบหมายจากเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 9 ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดพิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ น่าน และจังหวัดแพร่ ให้เป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดภาคเหนือ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การดำเนินงาน เผยแพร่ผลการดำเนินงานของเหล่ากาชาดของแต่ละจังหวัด และเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ ปรองดองสมานฉันท์อันดีต่อกันในการติดต่อประสานงานกิจการของกาชาดให้เกิดประสิทธิภาพ อันจะส่งผลดีต่อการช่วยเหลือผู้ยากไร้ ถือเป็นภารกิจหลักที่สำคัญของเหล่ากาชาดจังหวัด

รวมถึงการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบสาธารณภัย ภัยพิบัติ การรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ การสังคมสงเคราะห์กับผู้ที่ได้รับความทุกข์ยาก และการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนนอกจากนี้คณะกรรมการเหล่ากาชาดภาค 9 ยังได้ทัศนศึกษาไหว้พระ 9 วัดในเขตเทศบาลเมืองแพร่ และเยี่ยมชมคุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่ สถาปัตยกรรมที่สวยงามสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 อีกด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!