ไฟป่าเริ่มเกิดขึ้นในพื้นที่หลายแห่งของจังหวัดแม่ฮ่องสอน คาดว่าปีนี้จะแล้งรุนแรงกว่าปีที่ผ่านมา และผลกระทบจากไฟป่าจะสูงเพิ่มตามไปด้วย

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 ศูนย์ป้องกันไฟป่าจังหวัดแม่ฮ่องสอนรายงาน ความร้อนสะสม จุดความร้อนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ดังนั้น ณ ตอนนี้ จุดความร้อนสะสมในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่วันที่ 1-24 มกราคม 2562 มีจำนวน 6 จุด ได้แก่ ที่อำเภอปาย จำนวน 1 จุด, อำเภอแม่ลาน้อย จำนวน 4 จุด และ ที่อำเภอสบเมย จำนวน 1 จุด รวม 6 จุด

สำหรับปัญหาเกี่ยวกับไฟป่าในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นต่อเนื่องมานานนับร้อย ๆ ปี การแก้ปัญหาจากทางภาครัฐ ยังไม่สามารถควบคุมการลักลอบจุดไฟเผาป่าได้อย่างเด็ดขาด ส่งผลให้เกิดไฟป่าอย่างรุนแรงทุกปี อีกทั้งการแก้ไขปัญหา ฯด้วยการใช้งบประมาณจำนวนมากทุ่มลงไป หาได้สัมฤทธิ์ผลแต่อย่างใด ไฟป่ายังคงเกิดแทบทุกพื้นที่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีบางปี ทางภาครัฐได้รับงบประมาณหลายสิบล้านบาท แต่พบว่ามีการเจียดงบประมาณลงถึงประชาชนซึ่งเป็นต้นตอและเกี่ยวข้องกับไฟป่าไม่ถึง 10 เปอร์เซ็นต์ ทำให้มองได้ว่า ทางภาครัฐ ไม่ได้มีความจริงใจในการแก้ไขปัญหาไฟป่า และหากตรวจย้อนหลังไปจะพบว่ามีการของบประมาณเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาไฟป่าเพิ่มสูงอย่างต่อเนื่อง ทั้งที่การแก้ไขปัญหาไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!