กศน.อำเภอเมืองแพร่ รับโล่รางวัลอาสายุวกาชาดดีเด่นรางวัลหน่วยงานสังกัด กศน.ดีเด่น ประจำปี 2562

ผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดแพร่มาเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 ว่าเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปยังสนามศุภชลาศัย กรีฑาสถานแห่งชาติ ทรงเป็นประธานในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของยุวกาชาด ในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดประจำปี 2562

ในการนี้ ทรงประทานโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา ผู้อำนวยการสภากาชาดไทย โดยนางสาวเสาวนีย์ ชาพัฒิพงศ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองแพร่ เข้ารับโล่รางวัลอาสายุวกาชาดดีเด่น ประเภทรางวัลหน่วยงานสังกัด กศน.อำเภอ/เขตดีเด่น ขนาดใหญ่ ประจำปี 2562 ถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติและเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะชนยิ่ง

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!