พิพิธภัณฑ์ “พื้นถิ่นล้านนา” แหล่งเล่าขานอดีตถึงปัจจุบันเชียงใหม่

พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา ตึกสีขาวตั้งตรงข้ามกับอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ใจกลางเมืองเชียงใหม่ ซึ่งแต่เดิมเคยเป็นคุ้มกลางเวียงเก่า และเปลี่ยนสภาพมาเป็นศาลจังหวัดเชียงใหม่จนปัจจุบันนี้กลายมาเป็นพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา

วันนี้ “เชียงใหม่นิวส์” จะพาไปชมนิทรรศการ “พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา” กันค่ะ

สถานที่ตั้ง
“พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา” ตั้งอยู่ที่ ถนนพระปกเกล้า ตำบล ศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200

เมืองเชียงใหม่ล้านนามีศิลปวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่ปฏิบัติสืบเนื่องมายาวนาน มีรูปแบบที่หลากหลายโดดเด่นและงดงามสะท้อนความหมาย ที่แฝงเร้นมากับคติความเชื่อของบรรพชน ผูกพันกับศรัทธาในพุทธศาสนา และกลมกลืนเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี และงานหัตถศิลป์ของล้านนา สะท้อนให้เห็นถึงความรุ่งเรืองของดินแดนแหงนี้มาแต่อดีตจนปัจจุบัน พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา (Lanna Folklife Museum) จึงได้จัดแสดงนิทรรศการ เกี่ยวกับวิถีการดำเนินชีวิตของผู้คนในล้านนา และลักษณะที่ปรากฎในงานพุทธศิลป์ ทั้งเครื่องใช้ทางพิธีกรรม สถาปัตยกรรม ประเพณี งานจิตรกรรมและงานหัตถศิลป์ของล้านนาที่มีอยู่อย่างหลากหลาย เพื่อสืบสาน และเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักแก่ผู้คนทั่วไป

ในส่วนของแต่ละห้อง

1.ข่วงแก้วล้านนา : Temple court yard for special ceremories
2.ภายในวิหาร : Inside A Buddha Image Hall
3.เครื่องสักการะล้านนา : Lanna Worship Offering
4.ประติมากรรมล้านนา : Lanna Sculpture
5.แห่ครัวทาน : Hae Khrua Than
6.จิตรกรรมล้านนา : 1 Lanna Mural Painting
7.จิตรกรรมล้ำนนา : 2 Lanna Painting
8.เครื่องปั้น เครื่องเขิน : Ceramics and Lacquerware
9.จักสาน ทำมาหากิน : Woven Basketry Making a Living
10.ดนตรีกับวิถีชีวิต : Music and Lifestyle
11.ผ้าล้านนา : Lanna Textile
12.ประวัติอาคาร : History of Lama Floklife Museum Building
13.มหรรฆภัณฑ์ล้านนา : Lanna Mahakhaphan

http://www.topchiangmai.com/trip/lanna-folklife-museum/
http://www.topchiangmai.com/trip/lanna-folklife-museum/
http://www.topchiangmai.com/trip/lanna-folklife-museum/
http://www.topchiangmai.com/trip/lanna-folklife-museum/

พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา

จากยุคอดีตสู่ยุคปัจจุบัน เมืองเชียงใหม่ถือเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของภาคเหนือตอนบน เป็นเมืองล้านนาที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนานกว่า 700 ปีและมีศิลปวัฒนธรรมมากมายที่ควรอนุรักษ์ไว้เพื่อสืบทอดไปสู่คนรุ่นหลัง พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา ข่วงแก้วที่นำเสนอความคิดเอกลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรมล้านนา อันโดดเด่นด้านความงดงามและมีรูปแบบที่หลากหลาย สะท้อนซึ่งภูมิปัญญาและความหมายที่แฝงเร้นมากับคติความเชื่อของบรรพชนล้านนา

พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนาเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 13 สิงหาคมที่ผ่านมา โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาเป็นประธานในพิธีเปิด เพื่อสนับสนุนพื้นที่กลางเวียงให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางเลือกใหม่ รวบรวมทั้งสาระความรู้และศิลปวัฒนธรรมของชาวล้านนาในอดีตมานำเสนอสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาพักอาศัยอยู่ใน จ.เชียงใหม่ นานขึ้นกว่าปกติ รวมทั้งให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสเรียนรู้ประวัติศาสตร์ทางด้านศิลปะและภูมิปัญญาล้านนาที่เป็นรากฐานของเมืองเชียงใหม่ให้เข้าใจในคุณค่าของเมืองเชียงใหม่เพิ่มขึ้นอย่างแท้จริง

วันเวลาเปิดทำการ
เวลา 8.30-17.00 น.
วันอังคาร – วันอาทิตย์ (ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
(ปิดทำการวันจันทร์และวันหยุดเทศกาลสงกรานต์)

อัตราค่าเข้าชม
คนไทยผู้ใหญ่ 20 บาท เด็กไทย 10 บาท
คนต่างชาติผู้ใหญ่ 90 บาท และเด็กต่างชาติ 40 บาท

การเดินทาง
พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา ตั้งอยู่บนถนนพระปกเกล้า ตรงข้าวกับอนุสาวรีย์สาวกษัตริย์ กลางเมืองเชียงใหม่

สรุป
หากใครที่มีความสนใจอยากจะสัมผัสบรรยากาศล้านนาสามารถมาเที่ยวได้ที่ “พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา” เป็นสถานที่ที่ได้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมล้านนา เหมาะกับการพานักเรียนนักศึกษา หรือบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจเข้าไปเยี่ยมชมมาก ๆ เลยนะคะ

เรียบเรียงโดย : “เชียงใหม่นิวส์”
อ้างอิงข้อมูลจาก : topchiangmai

ร่วมแสดงความคิดเห็น