ทหาร ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ทำแนวกันไฟ 2 แผ่นดิน ลดไฟป่า หมอกควันในช่วงฤดูแล้ง

เวลา 09.30 น.วันที่ 5 ก.พ.62 ที่ลานเอนกประสงค์ ฐานปฏิบัติการดอยช้างมูบ พล.ต. วิชิต วงค์สังข์ ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง เป็นประธานเปิดโครงการ “พัฒนาแนวกันไฟสองแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติ” โดยมี กำลังพลของหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารม้าที่ 2 กองกำลังผาเมือง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชน ทั้งชาวไทย-เมียนมา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยได้มีการพัฒนาแนวกันไฟ เป็นจำนวน 6 โซน ตามแนวชายแดนไทยเมียนมา การแบ่งมอบโซนรับผิดชอบ ในการทำแนวกันไฟ จำนวน 6 โซน รวมระยะทางทั้งสิ้นจำนวน 16 กิโลเมตร

โดยกิจกรรมในครั้งนี้ เกิดขึ้นเนื่องจากในช่วงเดือน พฤศจิกายน – เมษายน ของทุกปี เป็นฤดูแล้งประชาชนทั้งสองประเทศ ได้มีการเตรียมพื้นที่ทำการเกษตร มีการเผาวัสดุ วัชพืช โดยขาดมาตรการ การควบคุมไฟ จึงทำให้หลายพื้นที่เกิดวิกฤตไฟป่าและหมอกควัน ประ กอบกับสภาพบรรยากาศทั่วไปแห้ง เกิดฝุ่นละลอง ทำให้เกิดปัญหาทั้งด้าน ผลกระทบด้านสุขภาพพลานามัย การดำรงชีวิต และสร้างความเสียหายในด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว

พล.ต.วิชิต กล่าวว่า การจัดทำโครงการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และ พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ รวมพลังแสดงออกถึงความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงาน และประชาชนในพื้นที่ และประเทศเพื่อนบ้าน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน และสุดท้ายเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย และลดอันตรายในการใช้เส้นทางของนักท่องเที่ยวและประชาชน

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!