ดูตารางเลย!! เทศบาลนครเชียงใหม่ ฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เห็บ หมัด ให้กับสุนัขและแมว ฟรี

เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้เล็งเห็นความสำคัญและเป็นห่วงพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลฯที่รักและชอบสุนัข แมว และสัตว์อื่น ๆ จึงเปิดบริการซีดวัคซีนให้ฟรี โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายอย่างใด อีกทั้งเป็นการช่วยให้ประชาชนประหยัดค่าใช้จ่ายภายในตัวอีกด้วย หากไปฉีดวัคซีนเองตามสถานบริการเอกชน จะต้องเสียค่าใช้จ่ายตัวละเกือบพันบาท อีกทั้งต้องเสียเวลาเดินทางนำสุนัข แมว อีกมากมาย ทางเทศบาลจึงบริการประชาชนในพื้นที่มาเป็นเวลาหลายปีแล้ว เมื่อถึงเวลาก็จะมาใช้บริการเช่นเป็นประจำทุก ๆ ปี สอบถามเทศบาลนครเชียงใหม่ หรือโทรสอบถามได้ที่ 0 5325 9136 ในวันเวลาราชการ

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!