ชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงสะกอ แห่กดเงินจากบัตรสวัสดิการของรัฐ เพื่อซื้อสิ่งของจำเป็นในชีวิตประจำวัน ในตัวเมืองแม่สะเรียง เนื่องจากหมู่บ้านห่างไกลความเจริญ

พ่อเฒ่า แม่เฒ่าชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงสะกอ อำเภอสบเมย นำรายได้จากบัตรสวัสดิการของรัฐบาล ช่วยจ่ายค่าน้ำมันเพื่อนบ้าน เพื่อซื้อสิ่งของจำเป็นในชีวิตประจำวันในตัวเมืองแม่สะเรียง เนื่องจากหมู่บ้านห่างไกลความเจริญต้องลงจากเขาเป็นวัน

ที่บ้านแม่ออกเหนือ อำเภอสบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ได้มีผู้สูงอายุรวมตัวกันจำนวน 10 คน ร่วมกันออกค่านำ้มันรถยนต์คนละ 80 บาท ให้แก่นายอำนาจ เจ้าของรถยนต์ปิคอัพโตโยต้า เพื่อออกเดินทางลงจากดอยบ้านแม่ออกเหนือ ตั้งแต่เวลา 05.00 น. เพื่อเดินทางทางไปซื้อสิ่งของตามที่สิ่งของอาหารที่จำเป็น ในอำเภอแม่สะเรียง เนื่องจากตลาดที่อำเภอสบเมยเป็นตลาดขนาดเล็กมีสิ่งของให้เลือกซื้อไม่มากนัก ซึ่งคณะเดินทางมาถึงอำเภอแม่สะเรียงเวลาประมาณ 08.00 น.

ซึ่งพ่อเฒ่า แม่เฒ่า ทุกคนไม่รู้วิธีการกดเงินสด จึงมอบหมายให้นายอำนาจ คนขับรถนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปกดเงินสดแทน จำนวนคนละ 500 บาท จากตู้ เอ ที เอ็ม ของธนาคารกรุงไทย จำกัด ซึ่งตั้งอยู่บริเวณหน้าบ้านพักนายอำเภอแม่สะเรียง ซึ่งพ่อเฒ่า แม่เฒ่า มีความสุขและมีรอยยิ้ม ที่ได้รับเงินสดจำนวนคนละ 500 บาท และขอขอบคุณรัฐบาลที่ได้มอบเงินของขวัญปีใหม่ โดยพ่อเฒ่า แม่เฒ่า ได้นำเงินไปซื้อสิ่งของในตลาดแม่สะเรียง ตามที่ตนเองอยากได้และต้องการตามอัตภาพ ซึ่งพ่อเฒ่า แม่เฒ่าทุกคน มีความสุข ยิ้มแย้มแจ่มใส และเวลาประมาณ 11.00 พ่อเฒ่า แม่เฒ่า นั่งรถโต้ลมหนาวกลับขึ้นดอย เพื่อกักเก็บอาหารดังกล่าวไว้กินเป็นแรมเดือนถึงจะลงมาอีกครั้ง

ร่วมแสดงความคิดเห็น