ประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย มอบเครื่องกันหนาว และชุดยารักษาโรค แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ 2 ตำบล ในพื้นที่อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จำนวน 1,000 ราย

เมื่อวันที่ 14 ก.พ.2562 ที่หอประชุมที่ว่าการ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน พล.ท.นพ.อำนาจ บาลี ผอ.สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย พร้อมด้วย สำนัก งานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย (สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่) และสำนักงานเหล่ากาชาด จ.แม่ฮ่องสอน มอบเครื่องกันหนาวและชุดยารักษาโรค แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการในพื้นที่ 2 ตำบล ได้แก่ ต.ปางหมู และ ต.ผาบ่อง จำนวน 1,000 ราย

โดยมี นายประจวบ อาจารพงษ์ รอง ผวจ. พร้อมด้วย นายพงศ์พีระ ชูชื่น นาย อ.เมือง และนางสุกัญญา ชุมอุปการ นายกเหล่ากาชาด จ.แม่ฮ่องสอน หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้การต้อนรับและร่วมมอบผ้าห่มกันหนาวในครั้งนี้ด้วย เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือประชาชน ที่ประสบภัยหนาวและบรรเทาทุกข์ให้แก่ราษฎรในพื้นที่ เนื่องจากสภาพอากาศในพื้นที่ ขณะนี้ยังคงมีอากาศที่หนาวเย็นต่อเนื่อง ประชาชน ผู้สูงอายุและผู้พิการยังคงขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มกันหนาว จึงได้เข้ามาให้การช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!