แรงงานมี เฮ!! มี.ค.นี้ เตรียมปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ เชียงใหม่จาก 320 บาท เพิ่มอีกประมาณ 2-10 บาท

นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะประธานคณะกรรมการค่าจ้าง กล่าวถึงความคืบหน้าการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ ประจำปี 2562 ว่า อนุกรรมการค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดสรุปตัวเลขแล้ว มีการเสนอปรับขึ้นบ้าง แต่ไม่มาก และขณะนี้อยู่ระหว่างคณะอนุกรรมการวิชา การ และกลั่นกรองพิจารณาก่อนส่งตัวเลขที่เหมาะสม เสนอให้คณะกรรมการค่าจ้างหรือบอร์ดค่าจ้างสรุปตัวเลข ภายในเดือนมีนาคม นี้ ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ และอีก 13 จังหวัด มีอัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่ 320 บาท ตามประกาศ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561

ส่วนกรณีที่ผู้นำแรงงานเรียกร้องให้ปรับขึ้น ในอัตราเดียวกันทั่วประเทศ จำนวน 360 บาท นั้น จะต้องดูข้อเท็จจริง โดยมีปัจจัยการพิจารณาจากหลายองค์ประกอบ เช่น ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอัตราค่าจ้าง ที่ลูกจ้างได้รับในปัจจุบัน ดัชนีชี้วัดค่าครองชีพ อัตราค่าเฉลี่ยเงินเฟ้อ มาตรฐานค่าเฉลี่ยค่าครองชีพ ต้นทุนการผลิตราคาสินค้าและบริการ ความสามารถในการประกอบธุรกิจ ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ และปัจจัยทางเศรษฐกิจ เพื่อให้เกิดความรอบคอบและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

ด้าน นายพนัส ไทยล้วน ประธานสภาองค์การลูกจ้างแรงงานแห่งประเทศไทย ในฐานะอนุกรรมการวิชาการและกลั่นกรองค่าจ้าง กล่าวว่า ขั้นตอนการพิจารณาตัวเลขของอนุกรรมการฯ ที่แต่ละจังหวัดเสนอมา ได้ข้อสรุปเรียบร้อยแล้ว โดยตัวเลขค่าจ้างมีการเสนอให้ปรับขึ้นทุกจังหวัด ในอัตรา 2-10 บาท โดยมี 49 จังหวัด ไม่มีการเสนอตัวเลขใหม่เข้ามา ทั้งที่การคำนวณตามสูตรแล้ว อนุกรรมการวิชาการและกลั่นกรองจึงได้พิจารณาให้ปรับขึ้น 2 บาทเท่ากัน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างรอเสนอให้บอร์ดค่าจ้าง ที่มีปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธาน ประชุมพิจารณาสรุปตัวเลข ส่วนบอร์ดค่าจ้างชุดใหญ่ จะมีมติตามที่เสนอหรือไม่ยังต้องรอมติที่ประชุมในระบบไตรภาคีที่มาจาก 3 ฝ่าย ทั้งตัวแทนฝ่ายนายจ้าง ลูกจ้าง และรัฐบาล

ที่มา : กรมประชาสัมพันธ์

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!