เติมเต็ม แบ่งปัน ซึ่งกันและกัน ยุทธศาสตร์การพัฒนา

วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2562 นายชาตรี สุขารมย์ ปลัดเทศบาลนครลำปาง เป็นประธานเปิดการประชุมหัวหน้าส่วนการงานในสำนักงานเทศบาลนครลำปาง เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการแก่ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ให้บรรลุเป้าหมายและประสบความสำเร็จตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาท้องถิ่น

ทั้งนี้ นายชาตรี สุขารมย์ ปลัดเทศบาลนครลำปาง ได้โอนย้ายตำแหน่งมาจากเทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการภายในสำนักงานเทศบาลนครลำปาง ณ ห้องประชุมราชาวดี เทศบาลนครลำปาง

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!