พะเยาเกิดไฟป่าขึ้นอย่างต่อเนื่อง หมอกควันพิษยังเกินค่า ส่งผลกระทบต่อประชาชน ที่ทำกิจกรรมในที่โล่ง

วันที่ 23 มีนาคม 2562 สภาพอากาศช่วงเช้า ของ จ.พะเยา มีอากาศเย็น พร้อมกับมีหมอกควันปกคลุมกระจายไปทั่วบริเวณ จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ ต.บ้านต๋อม อ.เมือง พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 133 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) อยู่ในเกณฑ์มีผล กระทบต่อสุขภาพ นอกจากนี้ยังพบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) มีค่า 152 ไมโคร กรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ซึ่งในวันนี้ ค่าของหมอกควันได้เพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน และยังส่งผลกระทบต่อประชาชน ที่อยู่ในที่โล่ง ต้องสวมหน้ากากอนามัยและสวมใส่แว่นตา เพื่อป้องกันหมอกควัน เข้าสู่ร่างกาย

และในเขตพื้นที่ จ.พะเยา ยังเกิดไฟป่าขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงส่งผลทำให้ค่าหมอกควันยังเกินค่ามาตรฐานอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดผลกระทบต่อระบบหายใจของชาวบ้าน ในเขตพื้นที่ประชาชนทั่วไป สามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติ กลุ่มเสี่ยงควรเฝ้าระวังสุขภาพ ถ้ามีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง

ด้าน นายเทวา ปัญญาบุญ นายอำเภอดอกคำใต้ ได้มอบหมายให้ นายพิชัย เขื่อนเพ็ชร ปลัดอาวุโส และปลัดอำเภอ จัดชุดลาดตระเวนและดับไฟป่า เขต ต.หนองหล่ม ประกอบด้วย จนท.ทหารชุด ชป.ข่าว จนท.อุทยานฯดอยภูนาง จนท.ป่าไม้แม่ร่องขุย จนท.อส. ชุดดับไฟป่า ต.หนองหล่ม ผรส.อ.ดอกใต้ รวม 100 นาย แบ่งชุดลาดตระเวนเป็น 3 ชุด สามารถดับไฟป่าได้ จำนวน 2 จุด ความเสียหาย ประมาณ 50 ไร่

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!