บรรยากาศสอบเข้าชั้น ม.1 รร.ยุพราชวิทยาลัยคึกคัก นักเรียนกว่า 700 คน ชิงที่นั่ง

วันที่ 30 มีนาคม 2562 ที่โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย บรรยากาศการสอบเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เป็นไปอย่างคึกคัก ตั้งแต่เช้า ท่ามกลางบรรดา ผู้ปกครองที่มาส่งและให้กำลังใจ บุตร หลานกันอย่างเนื่องแน่น โดยนายรังสฤษฎิ์ เอี่ยมสะอาด รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย พบปะนักเรียนที่มาสอบเข้าชั้น ม.1 บริเวณหน้าเสาธง กว่า 700 คน และอวยพรให้ประสบความสำเร็จตามที่ตั้งใจไว้

นายรังสฤษฎิ์ เอี่ยมสะอาด รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กล่าวว่า นักเรียนที่มาสอบเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในครั้งนี้มีนักเรียนที่เข้าสอบจำนวน 766 คน ขอให้นักเรียนไม่ต้องกังวล ทำข้อสอบให้เต็มที่ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยให้ความเป็นธรรมกับนักเรียนทุกคน เป็นข้อสอบมาตรฐานตรวจโดยเครื่องตรวจคอมพิวเตอร์ แล้วไม่มีการรับฝากนักเรียนตามที่ได้ติดประกาศไว้

เพราะฉะนั้นนักเรียนต้องช่วยเหลือตนเองทำคะแนนให้ดีที่สุด ใครทำคะแนนได้ดีที่สุดคนนั้นจะเป็นผู้สมหวัง อีกไม่กี่นาทีจะขึ้นอยู่กับตัวนักเรียนเอง คณะครูได้แต่ส่งกำลังใจไปเท่านั้น คณะครูที่คุมสอบด้วยความยุติธรรม ไม่ให้มีการทุจริต ไม่ให้มีการทำอะไรที่ไม่เหมาะไม่ควร ให้ความเป็นธรรมกับนักเรียนทุกคน ทุกโรงเรียน ทุกสังกัดที่มาสอบในวันนี้

นักเรียนต้องทำให้ดีที่สุด เพราะคะแนนจะเป็นตัวพิจารณาคัดเลือก ก็หวังว่านักเรียนทุกคนจะทำคะแนนได้ดี เพียงแต่ว่าถ้าใครเสียสมาธิ ใครพลาดไปคะแนนก็จะพลาดไป แต่ก็ไม่ต้องผิดหวัง ทำใจไว้เลยว่าเมื่อมีการคัดเลือกก็ต้องมีสมหวังกับผิดหวัง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างกังวล อยากให้ทุกคนทำคะแนนข้อสอบให้ได้ทุกคน คณะฝ่ายผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยขอเป็นกำลังใจให้นักเรียนทุกคนทำให้ดีที่สุด

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!