อ.เชียงกลาง เปิดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ การดูแลสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ และงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2562

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 4 เมษายน 2562 ที่ วัดพญาแก้ว ต.พญาแก้ว อ.เชียงกลาง จ.น่าน นายธวัช จรัสวรภัทร นอภ.เชียงกลาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการกิจกรรมผู้สูงอายุในพื้นที่ เพื่อให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ และงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2562 ของ อ.เชียงกลาง โอกาสนี้ นอภ.เชียง กลาง ได้มอบเกียรติบัตรให้ผู้สูงอายุดีเด่นระดับจังหวัด จำนวน 4 คน มอบเกียรติบัตรผู้สูงอายุดีเด่นระดับอำเภอ จำนวน 13 คน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าจากโรงพยาบาลเชียงกลาง ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในพื้นที่ อ.เชียงกลาง ทุกแห่ง นายก อบต.เชียงกลางพญาแก้ว กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน อสม.ในพื้นที่ ต.พญาแก้ว และผู้สูงอายุในพื้นที่ อ.เชียงกลาง จำนวน 6 ตำบล เข้าร่วมมากกว่า 800 คน

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!