แพร่ บ้านบุญุแจ่มจัดแข่งจิสะโป้ก วัดสวรรคนิเวศทำบุญ ร.ร.บ้านถิ่นจัดรำวงย้อนยุค

ผู้สื่อข่าวรายงานมาจากจังหวัดแพร่เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2562 เวลา 08.00 น. ที่บ้านบุญแจ่ม หมู่ 1 ตำบลน้ำเลา อำเภอกวาง จังหวัดแพร่ นายจิระพัฒน์ แจ่มรัตนโสภิณ ผู้ใหญ่บ้านบุญแจ่ม หมู่ 1 ตำบลน้ำเลา ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้าน ได้จัดจัดสืบสานวัฒนธรรมประเพณีปี๋ใหม่เมือง วันที่ 13 เมษายน 2562 ของทุกปีเป็นวันสังขารล่องจะมีประเพณีจิสะโป้ก ที่สนามกีฬาร.ร.บ้านบุญแจ่ม

โดยบ้านบุญแจ่มได้จัดประกวดแข่งขันการจิสะโป้กเพื่อสืบสานประเพณีและสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ในหมู่บ้าน โดยมีชาวบ้านนำสะโป้กมาร่วมแข่งขันจำนวนมากและเป็นที่สนุกสนานครึกครื้นกัน

เมื่อเช้าวันที่ 13 เมษายน 2562 ที่วัดสวรรคนิเวศ ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ พระครูสิทธิชยาภิรัตเจ้าคณะตำบลทุ่งกวาว และเจ้าอาวาสวัดสวรรคนิเวศ

ร่วมกับคณะศรัทธาวัดสวรรคนิเวศ ได้จัดทำบุญทักษิณานุปทาน อุทิศกุศลแด่พระครูสวรรควิริยะกิจ อดีตเจ้าคณะอำเภอเมืองแพร่อดีตเจ้าอาวาสวัดสวรรคนิเวศทุกรูปครูบาอาจารย์ ผู้มีพระคุณทั้งหลายที่สนามร.ร.บ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร) อ.เมือง จ.แพร่ นายกสานต์ อินทรรุจิกุล ประธานชรมศิษย์เก่าร.ร.บ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร) ตำบลบ้านถิ่น อ.เมืองแพร่ ร่วมกับ น.ส.พัชรินทร์ สามารถ ผอ.ร.ร.บ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร) ได้จัดงานผ้าป่าสามัคคีศิษย์เก่า และพบปะสังสรรค์และรถน้ำดำหัวครูอาวุโส และมีรำวงย้อนยุค โดยจะสิ้นสุดการจัดงาน เวลา 18.00 น. โดยรายได้จะนำไปพัฒนาการศึกษาของร.ร.บ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร)

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!