เศรษฐกิจภาคเหนือ ยังดีอยู่! ชี้! ต้นปีราคาสินค้าเกษตรเป็นอุปสรรค

 เศรษฐกิจ ภาคเหนือ เติบโตได้ดี ชี้ครึ่งปีแรกราคาสินค้าเกษตรตกต่ำยังเป็นอุปสรรคการขยายตัวเศรษฐกิจไทย

 “ นายพิสิทธิ์ พัวพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค กล่าวว่า เศรษฐกิจในระดับภูมิภาคยังมีการขยายตัวที่ดีในหลายภูมิภาค ภาคเหนือ โดยได้ปัจจัยสนับสนุน จากการขยายตัวของการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน ส่วนการท่องเที่ยวขยายตัวในหลายภูมิภาค เสถียรภาพเศรษฐกิจในทุกภูมิภาคยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดี โดยมีรายละเอียดดังนี้

อัพเดทเศรษฐกิจภาคเหนือ เศรษฐกิจเติบโตมาจากปัจจัยหลักด้านการลงทุนภาคเอกชนรวมถึงปัจจัยด้านการท่องเที่ยว การบริโภคสินค้าคงทนสะท้อนจากยอดรถยนต์นั่งและรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ เติบโตในเดือนธันวาคมที่ร้อยละ 12.5 และ 10.6 ต่อปี โดยมาจากการขยายตัวในจังหวัดนครสวรรค์ เพชรบูรณ์ และพะเยา เป็นต้น

ด้านการลงทุนในหมวดเครื่องจักร สะท้อนจากยอดรถปิคอัพและรถบรรทุกจดทะเบียนใหม่ ในไตรมาส 4/2561 ขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 15.7 และ 9.4 ต่อปี เป็นผลมาจากการขยายตัวในหลายจังหวัด อาทิ อุทัยธานี นครสวรรค์ พิจิตร และเพชรบูรณ์ ส่วนการท่องเที่ยวในไตรมาสที่ 4 ขยายตัวร้อยละ 4.1 และ 10.1 ในด้านจำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้ที่มาจากการท่องเที่ยว

“ แนวโน้มเศรษฐกิจขยายตัวดีทั่วทุกภูมิภาค โดยภาคเหนือ จากปัจจัยสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมและการเกษตร ”

ราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ ปัญหาแก้ไม่ตก

เมื่อเจาะไปที่ประเด็นราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ  “ นายพิสิทธิ์ พัวพันธ์ กล่าวว่า หากมองในภาพรวม ปัญหายังคงมีอยู่ แต่เมื่อเจาะเป็นรายสินค้านั้นจะพบว่าสินค้าบางประเภท อาทิ ข้าว และ มันสำปะหลัง มีราคาที่ดีและไม่มีปัญหา อย่าง ยางพารา หรือ ปาล์มน้ำมัน โดยคาดการณ์ว่าปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำจะส่งผลต่อรายได้ของเกษตรกรในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2562 และจะทุเลาลงในครึ่งปีหลัง โดยย้ำว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำลังเร่งแก้ปัญหาอยู่

เรียบเรียงโดย : “เชียงใหม่นิวส์”

ข้อมูลจาก       :  https://voicetv.co.th/read/SAxVfGZ3T

รูปภาพจาก     : thaipublica

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!