fbpx

หางาน

งานดี เงินดี อัตราเงินเดือนสูง มีโบนัส มีสวัสดิการ

รับสมัครด่วน! พนักงานขายหน้าร้าน (ร้านปั้นดินเชียงใหม่)

เวลาทำงาน 08:30 – 17:30 น. ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน หยุดวันอาทิตย์หน้าที่ความรับผิดชอบ1. ขายสินค้าประเภทอิฐ/กระเบื้อง หน้าร้าน2. ควบคุมสินค้าคงเหลือโดยบันทึกรับ/จ่าย 3. ตรวจนับสินค้าที่อยู่หน้าร้าน4. ดูแลร้านให้เป็นระเบียบเรียบร้อยคุณสมบัติ1. เพศชาย-หญิง อายุ...

รับสมัครงานด่วน! โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

เรื่องโรงพยาบาลสวนปรุง รับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน กระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ใน 4 ตำแหน่ง  25 อัตรา ดังนี้ 1. ตำแหน่ง พนักงานบริการ ปฏิบัติงานกลุ่มภารกิจการพยาบาล จำนวน 10 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 10,200 บาท คุณสมบัติของตำแหน่ง ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาการเลขานุการ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ...

คณะทันตแพทย์ มช. รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) จำนวน 3 อัตรา

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) สังกัดงานห้องสมุด ตําแหน่งนักเอกสารสนเทศ ตําแหน่งเลขที่ 54120128 อัตราค่าจ้าง เดือนละ 17,060 บาท ว่างอยู่ จํานวน 1 อัตรา ดังนี้ ก. คุณสมบัติของผู้สมัคร 1. ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2553 2....

คณะทันตแพทย์ มช. รับสมัครพนักงาน

คณะทันตแพทย์ มช. มีความต้องการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) สังกัดงานบริหารทั่วไป ตำแหน่ง : พนักงานบริการฝีมือ (ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์) จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดงาน : ปฏิบัติงานด้านอาคารสถานที่และยานพาหนะ ค่าอัตราจ้าง : เดือนละ 9,470 บาท คุณสมบัติ ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ....

ม.ราชภัฏเชียงใหม่ รับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกหลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

ม.ราชภัฏเชียงใหม่ แจ้งประกาศเรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษา หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2561 ตามที่ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ได้ประกาศรับสมัครบุคลากรทางการศึกษา เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2561 ตามหลักเกณฑ์ของคุรุสภานั้น ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จึงขอแจ้งรายละเอียดการรับสมัคร เพื่อสอบคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด สพป. ,สพม.,สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา, สนง.ส่งเสริมการศึกษาเอกชน, สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา,สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ,กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ,สนง.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย, กองบก.ตชด....

บริษัท ซ่านเต๋อ จำกัด จำหน่ายอาหารแปรรูป อาหารแช่แข็ง รับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง

บริษัท ซ่านเต๋อ จำกัด อยู่ในหมู่บ้านวรุณนิเวศ แม่เหียะ จำหน่ายอาหารแปรรูป อาหารแช่แข็ง โทร.053-280 191, 081-020 0232 รับสมัคร 1.พนักงานขายหน้าร้าน หญิง (รับโทรศัพท์, สรุปบัญชี) 2.พนักงานส่งของ ชาย (มีใบขับขี่) 3.พนักงานทั่วไป ชาย คุณสมบัติ - คนไทย (มีบัตรประชาชน)          ...

สโมสรเชียงใหม่แลนด์ รับสมัครทีมงานห้องอาหาร

ต้องการรับสมัครด่วน กุ๊ก ผู้ช่วยกุ๊ก พนักงานเสิร์ฟ สนใจติดต่อที่ คุณติ๋ว หรือคุณฝน สโมสรเชียงใหม่แลนด์ 053-272821, 053-274269 081-4723974

ปั๊มแก๊ส NGV ปตท.เจริญเมือง รับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง

ปั๊มแก๊ส NGV ปตท.เจริญเมือง รับสมัคร พนักงานเติมแก๊ส ชาย/หญิง  อายุ 20 ปีขึ้นไป ทำงาน 9 ชั่วโมง (พัก 1 ชั่วโมง) วันหยุด 4 วัน/เดือน มีโอที ติดต่อสอบถามได้ที่ ป้าหน่อย 086-180 2497, เฮียตี๋ 081-992 2500

หจก.เอส.ไอ.เอส โทเนอร์ รับสมัครพนักงานขาย Telasale (หญิง 2 อัตรา)

หจก.เอส.ไอ.เอส โทเนอร์ รับสมัครพนักงานขาย Telasale (หญิงจำนวน 2 อัตรา) เงินเดือนค่าคอมมิชชั่นโบนัสประจำวัน/ประจำปีประกันสังคมหยุดวันเสาร์-อาทิตย์ และ วันนักขัตฤกษ์ ตั้งอยู่ในโครงการ Everyday Village ติดต่อ 053-350265, 089-7595973