นักท่องเที่ยวหนีร้อนไปหมู่บ้านเย็นตลอดปี เล่นซิปไลน์เด็กที่บ้านป๊อกหมู่บ้านร้อยปีเชียงใหม่

พบบ้านป๊อกตั้งอยู่ หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ เป็นหมู่บ้านที่อยู่บนพื้นที่สูง บนดอย ทำให้มีสภาพอากาศหนาวเย็นตลอดปี เหมาะแก่การพักผ่อนและมาสัมผัสชีวิตแบบพื้นเมืองล้านนาอย่างยิ่ง

1 535 536 537 538 539 544