สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เตือนประชาชน อย่ากินเห็ดป่าที่ไม่รู้จัก อันตรายถึงชีวิตได้

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เตือนอันตรายจากการกินเห็ดพิษ แนะประชาชน ไม่ควรเก็บเห็ดหรือเลือกซื้อเห็ดป่าที่ไม่รู้จักมาปรุงอาหาร เมื่อนำเห็ดป่าที่ไม่รู้จักมาปรุงเป็นอาหารร่วมกับเห็ดชนิดอื่น ก็อาจทำให้เกิดพิษได้

1 2 3 4