4682

ส.สวนยาง วอนรัฐเพิ่ม “พืชยางพารา” เป็นเป้าหมายคลัสเตอร์ที่ 6

นายกสมาคมสหพันธ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย ออกโรงดันรัฐทบทวนเพิ่ม “พืชยางพารา” เป็นเป้าหมายคลัสเตอร์ที่ 6 ตามในแผนปฏิบัติการพัฒนาการเกษตร ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) พ.ศ. 2566 – 2570 ช่วยยกระดับรายได้เกษตรกรในพื้นที่และมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในสาขาเกษตรเพิ่มสูงขึ้น เมื่อเร็ว ๆ นี้ ( 1 ก.พ. 66) ดร.อุทัย สอนหลักทรัพย์ นายกสมาคมสหพันธ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย เปิดเผยภายหลังจากการประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุมภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเรื่องยางพารา โดยที่ประชุมนายกสมาคมสหพันธ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย ได้นำเสนอให้รัฐบาล และผู้เกี่ยวข้องให้เร่งรัดแก้ไขปัญหาราคายางตกต่ำ รวมทั้งปัญหาที่สหรัฐอเมริกาแบนถุงมือยางจากประเทศไทยที่อาจส่งผลกระทบในภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศไทย รวมทั้งได้ยื่นหนังสือ ที่ สยท. 009/2566 ลงวันที่ 31 มกราคม 2566 เพื่อขอให้บรรจุเพิ่มยางพาราพืชเศรษฐกิจไว้ในแผนปฏิบัติการพัฒนาการเกษตรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) พ.ศ. 2566 – 2570 สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ได้มีการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 มีมติ เห็นชอบ […]

นายกฯ สั่งสำนักพุทธฯ แก้ปัญหาวงการสงฆ์!

นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ห่วงใยกับปัญหาที่เกิดขึ้นในวงการสงฆ์ จนอาจกระทบต่อศรัทธาของพุทธศาสนิกชน จึงสั่งการให้เร่งไข ซึ่งภายหลังหารือร่วมกับสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว ได้ข้อสรุปเบื้องต้น จึงได้สั่งการให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ทุกจังหวัด ประสานความร่วมมือกับท้องถิ่น ทั้งในระดับชุมชนและหมู่บ้าน เพื่อร่วมกันทำงานเชิงรุก เข้าตรวจสอบและสแกนหาความผิดปกติเกี่ยวกับพระสงฆ์ในทุกพื้นที่ ดำเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมภายใน 1 เดือน หากเกิดปัญหาที่เกินกำลังความสามารถขอให้ประสานส่วนกลาง จะรับดำเนินการให้ต่อไป นอกจากนี้ ยังอยู่ระหว่างการจัดทำฐานข้อมูลประวัติพระสงฆ์ ที่ต้องดำเนินการให้ได้โดยเร็ว เพื่อแก้ปัญหาผู้ที่เคยทำความผิด แล้วกลับเข้ามาบวชใหม่ และเตรียมจะทำหนังสือเสนอมหาเถรสมาคม กำหนดแนวปฏิบัติและบทลงโทษสำหรับพระอุปัชฌาย์ ที่ยินยอมบวชให้กับผู้ที่ไม่ได้ตรวจสอบประวัติชัดเจน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการกระทำผิดซ้ำ สำหรับการดำเนินการในกรณีที่เกิดขึ้นและเป็นข่าวโด่งดัง เช่น กรณีพระสุวิทย์ ชินวโร หรือ ครูบาไก่ ที่จังหวัดขอนแก่น แม้จะกำหนดลหุกาบัติเอาไว้ แต่ไม่ได้หยุดเพียงเท่านั้น ยังตรวจสอบพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม หากพบทำผิดต้องดำเนินการต่อทั้งแพ่งและอาญาแน่นอน กรณีรูปปั้นองค์พญาปุริสาท ซึ่งตั้งอยู่ภายในวัดดอยพระฌาน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ประสานดำเนินการแล้ว กรณีเจ้าอาวาสวัดป่า ในจังหวัดนครราชสีมา มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ก็ได้ถอดออกจากตำแหน่ง […]

ชาวสวนลำไย 8 จว.ภาคเหนือ ขอบคุณ “นายกตู่” รับเรื่องเยียวยาลำไย

ตัวแทนชาวสวนลำไย 8 จว.ภาคเหนือ ขอบคุณ “นายกตู่” รับเรื่องเร่งติดตามเงินเยียวยาลำไย!! วันที่ 29 มกราคม 2566 จ.ส.อ.นิกร บุญชัย ผู้ประสานงานเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนลำไย 8 จังหวัดภาคเหนือ กล่าวว่า จากที่กลุ่มเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนลำไย 8 จังหวัดภาคเหนือ ได้รวมตัวยื่นหนังสือติดตามเงินเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ถึงนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 ม.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งกลุ่มเครือข่ายเกษตรกร 8 จังหวัดภาคเหนือ รู้สึกมีความหวังและต้องขอขอบคุณนายกรัฐมนตรีที่ได้มีความห่วงใยและรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรฯ พร้อมทั้งส่งนายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นตัวแทนรับหนังสือติดตามเยียวยาชาวสวนลำไย หลังยื่นหนังสือและมีการประชุมหารือ ซึ่งนายพีระพันธุ์ได้มอบหมายให้นายประทีป กีรติเลขา รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง และ ดร.มงคลชัย สมอุดร รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับผิดชอบในการเร่งติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ซึ่งผลในที่ประชุมดังกล่าว เป็นที่น่าพอใจให้กับกลุ่มเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนลำไย 8 จังหวัดภาคเหนือ เป็นอย่างมาก และต้องขอขอบคุณ ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ที่เป็นกำลังหลักในการช่วยประสานงานในการยื่นหนังสือจนเป็นที่เรียบร้อยดี จ.ส.อ.นิกร กล่าวต่อว่า นับว่ามีความคืบหน้าไปมาก สืบเนื่องจากที่ […]

นายกฯ พร้อมส่งเสริมภาคการท่องเที่ยว โปรโมท Soft Power ไทย

โฆษกรัฐบาลเผย นายกฯ พร้อมส่งเสริมภาคการท่องเที่ยว โปรโมท Soft Power ไทย ผ่านนโยบายส่งเสริมวัฒนธรรม 5F ต่อยอดการจัดงานเทศกาล-อีเวนต์ เสริมการดึงดูดนักท่องเที่ยว โฆษกรัฐบาลเผย นายกฯ พร้อมส่งเสริมภาคการท่องเที่ยว โปรโมท Soft Power ไทย ผ่านนโยบายส่งเสริมวัฒนธรรม 5F ต่อยอดการจัดงานเทศกาล – อีเวนต์ เสริมการดึงดูดนักท่องเที่ยว วันที่ 23 มกราคม 2566 นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เดินหน้าสั่งการให้ทุกหน่วยงานส่งเสริมภาคการท่องเที่ยว สนับสนุนการใช้ Soft Power ผ่านการส่งเสริมวัฒนธรรม 5F เน้นการนำเอกลักษณ์ของไทยมาสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยว ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ด้วยนโยบายสนับสนุนการท่องเที่ยวของนายกรัฐมนตรี ทุกหน่วยงานขานรับการทำงานอย่างเป็นรูปธรรม โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จะยกระดับการใช้ Soft Power เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญดึงดูดนักท่องเที่ยว โดยใช้แนวทางส่งเสริมวัฒนธรรม […]

นักกีฬายกน้ำหนักไทย เข้าพบนายกฯ

นักกีฬายกน้ำหนักไทย เข้าพบนายกฯ ขอพรปีใหม่ 2566 รับโอวาท พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้โอวาทและขอบคุณนักกีฬายกน้ำหนักทีมชาติไทย ชุดเข้าร่วมรายการชิงชนะเลิศแห่งโลก และกาตาร์ คัพ ที่สร้างความสุขให้แก่คนไทย และพร้อมสนับสนุนนักกีฬาในด้านอาชีพต่อไป ในโอกาสที่นักกีฬาเข้าพบที่ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) นำผู้แทนสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะนักกีฬายกน้ำหนักทีมชาติไทย และเจ้าหน้าที่ชุดเข้าร่วมการแข่งขันยกน้ำหนักชิงชนะเลิศแห่งโลกปี 2565 และกาตาร์ คัพ เข้าเยี่ยมคารวะขอพรปีใหม่จาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาลในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรี ได้ให้โอวาทและขอบคุณนักกีฬาที่สร้างความสุขให้แก่คนไทยและพร้อมสนับสนุนนักกีฬาในด้านอาชีพต่อไป

นายกฯ ร่วมพิธีงานวันครู คารวะครูอาวุโส

นายกฯ ร่วมพิธีงานวันครู ครั้งที่ 67 ประจำปี 2566 คารวะครูอาวุโส พร้อมมอบโล่รางวัลแด่ครูของแผ่นดิน เชื่อมั่นพลังของครู คือหัวใจการเปลี่ยนแปลงคุณภาพการศึกษา ขอร่วมกันสร้างแรงบันดาลใจ พัฒนาการเรียนรู้เด็กเพื่ออนาคตของประเทศ วันนี้ (16 มกราคม 2566) เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีงานวันครู ครั้งที่ 67 ประจำปี พ.ศ. 2566 เพื่อประกอบพิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ประกอบคุณงามความดี หรือทำคุณประโยชน์ต่อวงการศึกษาให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนและเป็นแบบอย่างให้เยาวชนรุ่นหลังได้ยึดถือปฏิบัติตาม ภายใต้แนวคิด “พลังครู คือ หัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา” (Teacher’s Power is the Heart of Transforming the Educational Quality) โดยมีนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ คุณหญิงกัลยา […]

นายกหนุน “เด็กไทย” รอบรู้สุขภาพ

นายก หนุน “เด็กไทย” รอบรู้สุขภาพ ชู “1 โรงเรียน 1 ครูอนามัย”             วันนี้ (13 มกราคม 2566) ที่ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานเปิดงาน (Kick off) โครงการหนึ่งโรงเรียน หนึ่งครูอนามัย สร้างเด็กไทยรอบรู้สุขภาพ โดยมี นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน ร่วมงาน           นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า โครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งครูอนามัย สร้างเด็กไทยรอบรู้สุขภาพ เป็นโครงการที่กระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญกับพัฒนาการของเด็กไทยอย่างรอบด้าน […]

สารจากนายกฯ เนื่องใน “วันเด็กแห่งชาติ”

สาร “พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี” เนื่องในโอกาส “วันเด็กแห่งชาติ” ประจำปี 2566 วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 “ทรัพยากรมนุษย์เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาบ้านเมืองให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รัฐบาลให้ความสำคัญในการพัฒนากำลังคนของชาติทุกช่วงวัย โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ซึ่งถือเป็นกลุ่มคนที่มีความสำคัญสูงสุดต่อการกำหนดอนาคตของชาติ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา รวมทั้งได้รับการศึกษาเรียนรู้เพื่อเพิ่มพูนทักษะความสามารถ มีความฉลาดทางปัญญา อารมณ์และสังคม เพื่อเป็นกำลังสำคัญในขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต วันเด็กแห่งชาติปีนี้ ผมได้มอบคำขวัญว่า “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี” ด้วยตระหนักว่า เด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรมนุษย์อันมีค่าและเป็นความหวังต่อการนำพาประเทศสู่อนาคต เด็กทุกคนจึงต้องรู้บทบาทหน้าที่ของตนในการศึกษาเพื่อเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ ความสามารถ แสวงหาประสบการณ์ที่หลากหลายตามความถนัดและความสนใจอยู่เสมอ รวมทั้งมุ่งหวังให้เด็กทุกคนมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ เคารพและเชื่อฟังคำสั่งสอนของบิดามารดา ครูอาจารย์ ปฏิบัติตามกฎกติกาทางสังคม มีความโอบอ้อมอารี ช่วยเหลือสังคมในทุกโอกาส สิ่งสำคัญคือการยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้งให้ความสำคัญกับสถาบันครอบครัวซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการบ่มเพาะให้เด็กและเยาวชนเติบโตเป็นคนดีของสังคมที่เปี่ยมด้วยคุณภาพและคุณธรรม เพื่อเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติและสังคมโลกต่อไป เนื่องในโอกาส “วันเด็กแห่งชาติ” ประจำปี 2566 ผมขอส่งความระลึกถึง และความปรารถนาดีมายังเด็กและเยาวชนที่รักทุกคน […]

วันเด็กนี้ “ลุงตู่” เปิดทำเนียบให้เด็กนั่งเก้าอี้นายกฯ

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เตรียมจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 ระหว่างเวลา 08.00-15.00 น. ณ บริเวณทำเนียบรัฐบาล เพื่อส่งมอบความสุขให้กับเด็กและเยาวชนไทย โดยนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานในพิธีเปิดงานและร่วมกิจกรรมกับเด็กและเยาวชนที่มาร่วมกิจกรรม โดยมีตัวแทนเด็กและเยาวชนกลุ่มต่าง ๆ เข้าพบ ประกอบด้วย เด็กที่เรียนดีที่มีความกตัญญู เด็กด้อยโอกาส เด็กพิการ เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศ รวมทั้งเปิดโอกาสให้เด็กได้นั่งเก้าอี้นายกฯ เข้าเยี่ยมชมตึกไทยคู่ฟ้า ห้องทำงานนายกรัฐมนตรี และตึกภักดีบดินทร์ กิจกรรมที่จะจัดในปีนี้ มีกิจกรรมส่งเสริม ความเป็นไทย ใจรักชาติ พลังอำนาจของเด็กไทย โดยเน้นกิจกรรมสร้างสรรค์ทั้งในรูปแบบของนิทรรศการ สถานการณ์จำลอง การแข่งขันกีฬา และเกมส์ต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนไทยในทุกมิติ เพื่อปลูกฝังให้รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี รักความเป็นไทย รักชาติ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนมีจิตสำนึกรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ยังเปิดศูนย์แถลงข่าวรัฐบาล ตึกนารีสโมสร จำลองห้องแถลงข่าวเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกฝึกทดลองอ่านข่าว พร้อมร่วมสนุกเล่นเกมส์และรับแจกของขวัญ/ของที่ระลึก อาหารและเครื่องดื่มอีกมากมาย ขอเชิญชวนพ่อแม่ผู้ปกครองพาบุตรหลาน เด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี […]

กอ.รมน. พร้อมดูแลประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่

กอ.รมน. พร้อมดูแลประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ มั่นคง ปลอดภัย มีความสุข ด้วยรักจากใจ กอ.รมน. ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี/ผอ.รมน. มีความห่วงใยประชาชน ขอให้ กอ.รมน. และหน่วยงานต่างๆ ได้ช่วยกันอำนวยความสะดวกดูแลประชาชนในห้วงวันหยุดยาวครั้งนี้ พลเอก อุกฤษฎ์ บุญตานนท์ เลขาธิการ กอ.รมน. จึงได้สั่งการให้ กอ.รมน. ในระดับพื้นที่ ได้มีการประสานงานบูรณาการกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละพื้นที่ เพื่อมาร่วมกันดูแลอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชน ตามแนวทาง ห้วงปีใหม่ 2566 นี้ได้แก่ “ประเทศมั่นคง สังคมปลอดภัย ประชาชนมีความสุข” “ประเทศมั่นคง” ให้ กอ.รมน.ภาค และ กอ.รมน.จังหวัด ดำเนินการติดตามเฝ้าระวังเพื่อป้องกัน ป้องปราม เพื่อไม่ให้ผู้ไม่หวังดีมาใช้โอกาสในช่วงเทศกาลกระทำสิ่งใดๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในห้วงเวลานี้ “สังคมปลอดภัย” ให้ กอ.รมน.ภาค และ กอ.รมน.จังหวัด ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ เฝ้าระมัดระวังในเรื่องการเกิดอุบัติเหตุต่างๆ โดยเฉพาะการใช้รถใช้ถนน รวมถึงความปลอดภัยในเรื่องของชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดห้วงหยุดยาวในครั้งนี้ “ประชาชนมีความสุข” ให้ […]

ของขวัญปีใหม่ 2566 โดยรัฐบาลลุงตู่

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ห่วงใยและต้องการส่งความปราถนาดีไปยังพี่น้องประชาชน จึงมอบนโยบายให้หน่วยงานต่างๆหามาตรการต่างๆ เป็นของขวัญปีใหม่เพื่อส่งมอบความสุขให้กับประชาชน หลากหลายมาตรการ อาทิ

นำเสนอ “ป่าเปียกโมเดล” ต่อนายกรัฐมนตรี

นายสุรพล ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง ในฐานะประธานกลุ่มเครือข่ายป่าเปียกลำปาง ร่วมนำเสนอ “ป่าเปียกโมเดล” ต่อพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ตามที่ กอ.รมน. ภาค 3 มอบหมาย เพื่อเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ในที่ประชุมสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และแถลงแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ กอ.รมน. ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา

1 2 3 8