ซ้อมเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จะเสด็จปฏิบัติพระราชกรณียกิจ จ.พะเยา

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ทำการซ้อมเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จะเสด็จพระราชดำเนิน แทนพระองค์ ปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดพะเยา ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2562ในการพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมพระยางำเมืองมหาวิทยาลัยพะเยา ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

และจะเสด็จทรงเปิดพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ประทับคู่สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี ณ บริเวณลานพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ประทับคู่ พระสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี ศูนย์การแพทย์ และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา และจะเสด็จทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ที่ 24 ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอจุน จังหวัดพะเยาทั้งนี้ เพื่อให้การเตรียมการรับเสด็จ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติ

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น