ข่าวดี!! สนง.ประกันสังคมเชียงใหม่ เปิดรับสมัครผู้ประกันตนมาตรา 40 จ่ายน้อย สมัครได้ไม่ตรวจสุขภาพสิทธิประโยชน์เยอะ

ข่าวดีจากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ เปิดรับสมัคร ผู้ประกันตนมาตรา 40. จ่ายน้อย สมัครได้ไม่ตรวจสุขภาพสิทธิประโยชน์เยอะต่อยอดจากบัตรทองรัฐบาลร่วมจ่าย สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ ผู้สื่อข่าวรายงาน15 พฤษภาคม 2562 นางสาวขวัญใจ พัฒนาเศรษฐ์ นักวิชาการ แรงงาน ชำนาญการ หัวหน้า ส่วน งานทะเบียน และประสานการ แพทย์ ออกหน่วยประชาสัมพันธ์โครงการเตรียมพร้อมด้านหลักประกันสังคม และความมั่นคง ในชีวิต ของผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 ณ. หอประชุม เทศบาล ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ พร้อมรับสมัครผู้ประกันตน มาตรา 40 สร้างหลักประกัน ให้กับผู้ประกอบอาชีพอิสระ สามารถเข้าถึง สิทธิประโยชน์ที่ประกันสังคมมอบให้

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!