เมื่อวันที่ 17 พ.ค. 2562 นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอเชียงแสน เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงรายระดับอำเภอ และการประชุม กรอ.อำเภอเชียงแสน ณ โรงแรมสยามไทรแองเกิ้ล อ.เชียงแสน จ.เชียงรายนายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอเชียงแสน เผยว่า เชียงแสนเป็นต้นกำเนิดอารยธรรมล้านนาแห่งอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง เป็นเมืองเก่าแก่ที่สวยงาม จึงพร้อมผลักดันให้อำเภอเชียงแสนเป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและได้ประโยชน์จากการท่องเที่ยว ซึ่งถือว่าเป็นรายได้หลักของประเทศไทย เพราะว่าธุรกิจท่องเที่ยวประเทศไทยเรามีต้นทุนการท่องเที่ยวที่ดีอยู่แล้ว หากไปพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มอีก ก็จะทำรายได้เข้าประเทศเราได้อย่างมหาศาล และเกิดรายได้การเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจกับประชาชนในพื้นที่เช่นกัน

ร่วมแสดงความคิดเห็น