อ.แม่สรวย เชียงราย จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา และปฏิญาณตน งด ลด เลิกเหล้า เข้าพรรษา

110
เมื่อวันที่ 12 ก.ค.2562 นายกิตติ ชัยดรุณ นอภ.แม่สรวย ได้มอบหมายให้ นายสุทัศน์ ยาวิชัย ปลัดอาวุโส เป็นประธานในโครงการแห่เทียนพรรษาของ อบต.แม่พริก ประจำปี 2562 ณ บริเวณลานวัดสันจำปา ต.แม่พริก อ.แม่สรวย จ.เชียงราย โดยมี นายสมคิด ฟูวงศ์ กำนัน ต.แม่พริก และนายอุทัย ฟูวงศ์ นายก อบต.แม่พริก และชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต. เจ้าหน้าที่ พนักงาน สภาวัฒนธรรม ต.แม่พริก ชมรมผู้สูงอายุ ตลอดจนประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม


ในโอกาสนี้ ได้มีกิจกรรมปฏิญาณตน งด ลด เลิกเหล้า ในช่วงเข้าพรรษา เพื่อเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนา ถวายเป็นพุทธบูชา และถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์

ร่วมแสดงความคิดเห็น