เมื่อวันที่ 16 ก.ค. 2562 มูลนิธิดอยเวียงแก้ว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย (พระครูบาบุญชุ่ม ญาณสังวโร ) โดย พระมหาทองสุข สุขธัมโม นายธวิท ติยะกว้าง รองประธานมูลนิธิดอยเวียงแก้ว และ น.ส.รัสรินทร์ รัชต์ศิรจิระกุล กรรมการมูลนิธิดอยเวียงแก้ว พร้อมด้วย รท.ไพศาล รักษ์ณรงค์ หมวดทหารม้าที่ 4 ร้อย ม.3 ฉ.ก.ม.2 ได้ร่วมกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา โดยช่วงเช้าได้มีพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และแสดงพระธรรมเทศนา โดย พระมหาทองสุข สุขธัมโม และปลูกต้นไม้ ไผ่ยักษ์ ต้นขนุน และมะม่วงหิมพานต์ มีคณะพุทธศาสนิกชน นักเรียนโรงเรียนบ้านเวียงแก้ว เข้าร่วมกิจกรรมสถานปฎิบัติธรรมดอยเวียงแก้ว บ้านเวียงแก้วตำบลศรีดอนมูล อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

 


 

ร่วมแสดงความคิดเห็น