ปลูกฝัง!! อุทยานแห่งชาติแม่ปิง (ก้อ)จัดฝึกอบรมลูกเสือพิทักษ์ป่า (Scout Ranger)

เมื่อวันที่ 18 ก.ค.2562 นายวิวัฒน์ จันทร์โอภาส นายอำเภอลี้ จ.ลำพูนเป็นประธานในพิธี เปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร ลูกเสือพิทักษ์ป่า(Scout Ranger) ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติแม่ปิง ที่ 3 (ทุ่งกิ๊ก) โดยมีคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยวงษ์ศาอุปถัมภ์ ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน 140 คน
นายมัญญา นาคพน หัวหน้าอุทยานแม่ปิง(ก้อ)กล่าวว่าการฝึกอบรมโครงการนี้มีขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 20 กรกฎาคม 2562 เพื่อปลูกฝังให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เกิดการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศป่าไม้และสัตว์ป่า กิจกรรมเดินป่า การทำโป่งเทียมเพื่อสัตว์ป่า การปลูกต้นไม้อาหารสัตว์ และการเพาะชำกล้าไม้ เป็นต้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น