“วัดต้นเกว๋น” ที่สุดความสวยงามและสมบูรณ์ทางสถาปัตยกรรมล้านนา

17017
“วัดต้นเกว๋น” ตั้งอยู่ที่บ้านต้นเกว๋น ซอย 3 ตำบล หนองควาย อำเภอหางดง เชียงใหม่ 50230 และวัดต้นเกว๋นแทบจะเป็นวัดเดียวในล้านนาก็ว่าได้ ที่มีการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมสมัยเก่าเอาไว้อย่างเหนียวแน่น ต้นตาลนับสิบต้นยืนเรียงรายอยู่นอกกำแพงวัด ทำให้ดูเคร่งครึมสมกับเป็นวัดเก่าแก่ที่สำคัญวัดหนึ่งของเชียงใหม่ วัดต้นเกว๋น หรือ วัดอินทราวาส สร้างขึ้นในสมัยของพระเจ้ากาวิโรรสสุริยวงศ์เป็นเจ้าผู้ครองเมืองเชียงใหม่ เมื่อประมาณ จ.ศ.1218-1231 หรือ พ.ศ.2399-2412 คำว่า “ต้นแกว๋น” เป็นชื่อของต้นไม้ชนิดหนึ่งตามภาษาพื้นเมืองล้านนา ความสวยงามและเก่าแก่กว่าร้อยปีของสถาปัตยกรรมในวัดต้นแกว๋นเรียกได้ว่างดงามไม่แพ้ที่ใด การอนุรักษ์และบูรณะสถาปัตยกรรมได้รับการซ่อมแซมอยู่เสมอมา โดยเฉพาะตัววิหารของวัดต้นเกว๋น ยังคงปรากฏลวดลายทางสถาปัตยกรรมที่ชัดเจนมากที่สุดแห่งหนึ่ง วิหารวัดต้นเกว๋นนี้สร้างขึ้นเมื่อ จ.ศ.1220 หรือประมาณปี พ.ศ.2401 ซึ่งได้มีการบันทึกไว้ที่ใต้เพดานด้านเหนือด้วยตัวอักษรไทยวนหรือตัวเมืองล้านนา
ในปี พ.ศ.2531 สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ยกย่องให้กลุ่มสถาปัตยกรรมในวัดต้นเกว๋นแห่งนี้เป็น “อาคารอนุรักษ์ยอดเยี่ยม” นับแต่นั้นเป็นต้นมา ชื่อเสียงของวัดต้นเกว๋นกลายเป็นที่รู้กันว่าเป็นวัดที่มีรูปแบบทางศิลปกรรมที่งดงามลงตัวอย่างยิ่ง

วัดต้นเกว๋น หรือ วัดอินทราวาส อยู่ใน ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ หลังเทศบาลตำบลหนองควาย


ร่วมแสดงความคิดเห็น