(ภาพบรรยากาศ) ไม่ต้องรอหน้าหนาว! ชมฟรี! ทะเลหมอกยามเช้าจุดชมวิวดอยอินทนนท์ 28 ก.ค. นี้

200


ส่วนบรรยากาศเช้าวันนี้ ที่จุดชมวิวยอดฮิต กม. 42 หน้าทางเข้าเส้นทางศึกษาธรรมชาติกิ่วแม่ปาน ดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นช่วงหน้าฝนแต่สภาพอากาศเหมือนฤดูหนาว  บรรดานักท่องเที่ยวเดินทางขึ้นไปได้ชมควาสวยงาม ของทะเลหมอกลอยปกคลุมไหลผ่านไปมา กับสภาพอากาศที่เริ่มหนาวเย็นที่ยอดดอยอินทนนท์ วัดได้ 12 องศาเซลเซียส ส่วนกิ่วแม่ปาน 13 องศาเซลเซียส และที่ทำการอุทยานฯ 20 องศาเซลเซียส สภาพอากาศหนาวเย็นสบายไม่แพ้ในช่วงฤดูหนาว  ไม่มีฝนตกลงมาทำให้นักท่องเที่ยวชมความสวยงาม ของแสงแรกที่ขึ้นสู่ขอบฟ้ามากระทบทะเลหมอกที่ลอยเป็นปุยสีขาว สะท้อนแสงตะวันได้งดงามทำให้หลายคนไม่พลาดต้องถ่ายภาพเซลฟี่ เก็บความสวยงามเอาไว้
ขณะเดียวกันวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ เปิดให้นักท่องเที่ยวชาวไทยและยานพานะเข้าฟรี เนื่องจากวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดมบรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ดังนั้นเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมถวายความจงรักภักดีสนองต่อพระราชกรณียกิจ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสนับสนุนครอบครัวส่งเสริมให้เกิดความรักความผูกพันของบุคคลในครอบครัว ปลูกจิตสำนึกและตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ร่วมแสดงความคิดเห็น