น่าน-หลังมีฝนตกลงมาติดต่อกัน 3 วัน ชาวนาต่างดีใจ ลงแขกถอนกล้า ดำนาปลูกข้าว คาดว่าน้ำจะพอเพียงต่อการทำนา ในช่วงฤดูกาลนี้

จ.น่าน ฝนได้ตกติดต่อกัน 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ทำให้น้ำในอ่างเก็บน้ำและแม่น้ำลำคลองมีปริมาณสูงขึ้น โดยเฉพาะที่ในเขต อ.ท่าวังผา ชาวบ้าน บ้านพ่อ ต.แสนทอง ชาวนาในพื้นที่ ร่วมกันลงแขกถอนกล้าข้าว ดำนาปลูกข้าว หลังจาก มีฝนตกลงมาติดต่อกัน 3 วัน ทำให้มีความมั่นใจว่า น้ำที่จะใช้ทำนาในปีนี้นั้น น่าจะเพียงพอตอการทำนาในปีนี้ รวมทั้งการจัดสรรปล่อยน้ำของ ผู้ดูแลฝายน้ำริมที่อยู่ในพื้นที่ บ้านพ่อ ต.แสนทอง ที่เริ่มปล่อยน้ำ ให้แก่พี่น้องเกษตรกรชาวนาในพื้นที่ฤดูกาลทำนาในปีนี้ โดยสามารถปล่อยน้ำให้กับเกษตรกร ชาวนาได้อย่างต่อเนื่อง และมีน้ำอย่างเพียงพอ ซึ่งน้ำตามลำห้วยและหนองน้ำธรรมชาติ มีน้ำเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสร้างความดีอกดีใจให้แก่ชาวนาเป็นอย่างมากที่ฝนตกลงมาได้มีน้ำใช้ในการทำนา
โดยชาวนาในพื้นที่ ต.แสนทอง และตำบลใกล้เคียง ได้ร่วมกันลงแขกถอนกล้าข้าวและดำนาปลูกข้าว หลังจากที่มีฝนตกติดต่อมาถึง 3 วัน ทำให้น้ำในอ่างเก็บน้ำและแม่น้ำคูคลองเพิ่มขึ้น ทำให้คนในหมู่บ้าน แต่ละหมู่บ้านร่วมลงแขกปลูกข้าวดำนา ชาวนาที่มีพื้นที่น้อย ก็จะทำกันเองภายในครอบคัว เพื่อให้ข้าวที่จะได้นั้น ทันในฤดูกาลเก็บเกี่ยว และก่อนที่ฝนจะหมดลง ทั้งนี้นอกจากเกษตรกรชาวนาในพื้นที่ ต.แสนทอง แล้ว ยังมีอีกหลายพื้นที่ ที่เร่งลงมือทำนาข้าวเช่นกัน เพื่อให้ทันกับฤดูเก็บเกี่ยวที่จะมาถึง ซึ้งในพื้นที่ของ จ.น่าน ส่วนใหญ่แล้ว จะทำนาแบบนาดำ โดยจะปลูกข้าวเหนียว เมื่อได้ผลผลิตแล้ว ก็จะแบ่งเก็บไว้รับประทานตลอดทั้งปี และในส่วนที่เหลือจากการเก็บ ก็จะนำไปขาย เพื่อนำเงินมาเลี้ยงครอบครัวต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น