ศาลเยาวชนและครอบครัว จ.แพร่ รินน้ำใจเลี้ยงอาหารกลางวัน ร.ร.บ้านหาดรั่ว อ.วังชิ้น

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 ที่โรงเรียนบ้านรั่ว หมู่ 6 ต.วังชิ้น อ.วังชิ้น จ.แพร่ น.ส.อารีรัตน์ กิตติวินิชนันท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัว จ.แพร่ นำคณะผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวฯ และชมรมร้านอาหารและแผงลอย จ.แพร่ จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวัน พร้อมมอบอุปกรณ์กีฬาและของอุปโภค-บริโภค ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านหาดรั่ว อ.วังชิ้น โดยมี นายสมควร ใจหาญ ผอ.โรงเรียนบ้านหาดรั่ว และคณะครู ให้การต้อนรับ และนำเยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน

นายสมควร ผอ.โรงเรียนบ้านหาดรั่ว กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า ทางคณะครู นักเรียน ตลอดจนผู้ปกครองนักเรียน ต้องกราบขอบพระคุณคณะผู้ใจบุญใจเมตตา นำโดยผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัว จ.แพร่ ที่มาจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์กีฬา และเครื่องอุปโภค-บริโภค  โดยโรงเรียนบ้านหาดรั่ว เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด สพป.แพร่ เขต 2 ในปีการศึกษา 2562 จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้น อนุบาล ถึงชั้น ม. 3 มีนักเรียนจำนวน 152 คน ครูประจำการ จำนวน 14 คน ครูพี่เลี้ยงจำนวน 1 คน พนักงานราชการ จำนวน 1 คน นักการ จำนวน 1 คน ให้บริการในเขตบริการ 3 หมู่บ้าน คือ บ้านสวนป่า บ้านผาฮัด และบ้านหาดรั่ว ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่ มีอาชีพเกษตรกร ฐานะค่อนข้างขัดสน นักเรียนหลายคน พ่อแม่หย่าร้าง โรงเรียนยังต้องการความช่วยเหลือจากผู้ใจบุญใจกุศล เช่น จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน ทุนการศึกษา เสื้อผ้า และเครื่องนุ่งห่ม หากท่านใดที่จะทำบุญช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดโอกาส โรงเรียนบ้านหาดรั่ว ขอยินดีต้อนรับ ติดต่อมายัง ผอ.โรงเรียนบ้านหาดรั่ว ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 086-9138497

ร่วมแสดงความคิดเห็น