ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ! ตั้งฐานเติมสารเคมีทำฝนหลวง ที่ท่าอากาศยานแพร่

เมื่อวานนี้ 1 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมท่าอากาศยานแพร่ น.ส.หนึ่งหทัย ตันติพลับทอง ผอ.ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ลงพื้นที่บริเวณท่าอากาศยานแพร่ เพื่อตรวจสอบความพร้อมและหารือกับ นายสมโชค หาญนิวัฒกุล เกษตรและสหกรณ์ จ.แพร่ พ.อ.วิสิษฐ์ ทรัพย์สิน รอง ผบ.มทบ.35 ร.อ.ณัฐพล มะโนแสน ผู้แทน ผบ.กองพันทหารม้าที่ 12 กองพลทหารม้าที่ 1 ค่ายพระยาไชยบูรณ์ และนายชวลิต วรชุม ผอ.ท่าอากาศยานแพร่ ในการตั้งฐานปฏิบัติการเติมสารเคมีเพื่อสนับสนุนการทำฝนหลวงในพื้นที่ จ.แพร่–น่าน–อุตรดิตถ์ โดยหน่วยปฏิบัติการบินฝนหลวงพิษณุโลก

ผอ.ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ กล่าวว่า การปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่ จ.แพร่-น่าน-อุตรดิตถ์ มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำในพื้นที่เกษตร ซึ่งอยู่นอกเขตชลประทานเป็นหลัก รองลงมา คือ การเติมน้ำเข้าเขื่อนสิริกิติ์และแหล่งน้ำต่างๆ ในพื้นที่ โดยจะปฏิบัติการบินทำฝนหลวง ในช่วงที่มีสภาพอากาศและปัจจัยต่างๆ เหมาะสม ตั้งแต่เดือนสิงหาคม–ตุลาคม 2562 ก่อนที่จะเข้าสู่ฤดูหนาว
ด้านเกษตรและสหกรณ์ จ.แพร่ กล่าวว่า จ.แพร่ มีพื้นที่เพาะปลูกทั้งข้าว พืชไร่ (ข้าวโพด) พืชสวน รวมประมาณ 530,000 ไร่ ได้ทำการเพาะปลูกไปแล้ว 258,000 ไร่ ยังคงเหลือพื้นที่ยังไม่ได้เพาะปลูกอีกประมาณ 216,000 ไร่ ซึ่งจะได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการแก้ไขปัญหา และส่งข้อมูลให้กับศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ เพื่อใช้ในการปฏิบัติการทำฝนหลวงให้ได้ และมีประสิทธิภาพมากที่สุด ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร การปฏิบัติการฝนหลวงได้ที่ เฟซบุ๊กแฟนเพจ “กรมฝนหลวงและการบินเกษตร” หรือติดต่อขอรับการสนับสนุนฝนหลวงภาคเหนือ ได้ที่ โทร. 054 – 275 051 ต่อ 12

ร่วมแสดงความคิดเห็น