AIS ติดตั้งเสาส่งสัญญาณชายแดนไทย ริมเมย ท่า 23 บริการให้ชาวไทย-เมียนมา-จีน

เมื่อค่ำวันที่ 6 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา นายอินสูน การะยม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 บ้านห้วยกะโหลก ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก พร้อมผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิก อบต.แม่ปะ และตัวแทนจาก บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด หรือ AIS ร่วมประชุมกับชาวบ้านเพื่อรับฟังความคิดเห็นในการติดตั้งเสาส่งสัญญาณมือถือ

การประชุม นายอินสูน ผู้ใหญ่บ้าน ได้แจ้งวาระการประชุมที่สำคัญคือ การเตรียมจัดงานวันแม่แห่งชาติ การทำงานของจิตอาสาพัฒนาหมู่บ้าน และเรื่องที่เกษตรกรขึ้นทะเบียนไว้กับ ธ.ก.ส. และทาง ธ.ก.ส. ให้สำรวจพื้นที่ความเสียหายของเกษตรกรในช่วงน้ำท่วม การเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก และโรคโรคชิคุนกุนยา การแยกหมู่บ้านโซนห้วยกะโหลก-วังแก้ว และการขึ้นทะเบียนบ้านชั่วคราว

นอกจากนี้ในที่ประชุมยังได้มีวาระการขอรับฟังความเห็นของประชาชนในการตั้งเสาส่งสัญญาณมือถือ AIS ซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่เห็นชอบในการติดตั้งเสาส่งสัญญาณในพื้นที่ท่า 23 วังแก้ว (โก๊กโก่) ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก ของพ่อเลี้ยงคำ จันทร์บุญ เมื่อตัวแทนชาวบ้านส่วนใหญ่เห็นชอบให้มีการติดตั้งเสาส่งสัญาณของ AIS แล้วได้ลงบันทึกข้อตกลงไว้เป็นที่เรียบร้อย

 

สำหรับ AIS บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (Advanced Info Service) หรือเรียกโดยย่อว่า เอไอเอส เป็นบริษัทมหาชนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของไทย เป็นผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ การเพิ่มเสาส่งสัญญาณที่ท่า 23 วังแก้ว ครั้งนี้ ถือว่าตอบสนองความต้องการของชาวบ้านในพื้นที่ชายแดนให้ได้รับสะดวกสบายในการติดต่อสื่อสารมากยิ่งขึ้น

ส่วนท่า 23 วันแก้ว-โก๊กโก่ เป็นท่าของนายคำ จันทร์บุญ ติดกับเมืองใหม่ “ชเวโก๊กโก่” ความหมายคือ “จามจุรีทอง” มีความเจริญจากการสร้างเมืองใหม่ของกลุ่มทุนชาวจีนแผ่นดินใหญ่ที่ได้เช่าพื้นที่ของกองกำลังพิทักษ์ชายแดน BGF ของนายพลชิตู เช่าระยะยาว 70 ปี ในพื้นที่หลายพันไร่ วางแผนเศรษฐกิจและเมืองใหม่ มีบ้านจัดสรร แหล่งบันเทิงเต็มรูปแบบ ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ โรงภาพยนต์ สนามกอล์ฟ ศูนย์กระจายสินค้าชายแดน ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม รวมทั้งกาสิโน และในอานาคตจะมีสนามบินอีกด้วย

 

ท่าเมย 23 ของพ่อเลี้ยงคำ ได้บริการโป๊ะ ซึ่งเป็นโป๊ะของครอบครัวจันทร์บุญ จัดสร้างโป๊ะขนาดใหญ่บริการให้รถบรรทุกนำสินค้าข้ามไปยังเมียนมา และส่งสินค้าไปในพื้นที่ของกลุ่มผู้ลงทุนชาวจีนที่เช่าพื้นที่ของนายพลชิตูอีกด้วย อย่างไรก็ตามการที่ AIS ได้เพิ่มเสาส่งสัญญาณมือถือที่ท่า 23 วังแก้ว-โก๊กโก่ นอกจากบริการให้ชาวไทยในเขตชายแดนแล้วยังรวมถึงการให้บริการส่งสัญญาณให้ประเทศเพื่อนบ้านคือชาวเมียนมาและชาวจีนที่ลงทุนในพื้นที่ใกล้เคียงของชายแดนไทย ถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษอีกด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น