อำเภอสันกำแพง ได้พ่อหลวงคนใหม่ มีการคัดเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน แทนผู้ใหญ่บ้านคนเก่าที่ได้เกษียณไป

เมื่อเวลาตั้งเวลา 08.00 น.วันที่ 18 ส.ค.62 ที่ศาลาประชมคมกลางหมู่”บ้านแม่ปูคา” หมู่ 9 ต.แม่ปูคา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ได้มีการคัดเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน แทนผู้ใหญ่บ้านคนเก่าที่ได้เกษียณไป
โดยมี นายพีระศักดิ์  ธีรบดี ปลัดอาวุโส อำเภอสันกำแพง เป็นประธาน และนายพิทักษ์  ริยะน ปลัดปกครอง พร้อมเจ้าหน้าที่อำเภอ และ อส. เป็นคณะกรรมการคัดเลือกผู้ใหญ่บ้านในครั้งนี้
นอกนั้นยัง นายสัมฤทธิ์ นามแสง ประธานชมรมกำนัน ผญบ.ต.แม่ปูคา อ.สันกำแพง เป็นคณะกรรมการโดยตำแหน่งในการเลือกผู้ใหญ่บ้าน  จนถึงเวลา 15.00 น.ได้เวลาปิดหีบและนับคะแนน มีผู้สมัครเป็นผู้ใหญ่บ้านเพียง 3 คน  เบอร์ 1 นายดุสิต  วรรณก้อน ผลได้ 70 คะแนน เบอร์ 2 นายพรพิจิตร กันนา  ผลได้ 165 คะแนน และนายจำเริญ แก้วฟอง ผลได้ 148  คะแนน มีผู้มาใช้สิทธิ์ 401คน ไม่ประสงค์ลงคะแนนให้ผู้ใด 5 คะแนน บัตรเสีย 2 คะแนน ผลปรากฏว่า นายพรพิจิตร กันนา ได้เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 ต.แม่ปูคา อ.สันกำแพงสมใจ ที่ผ่านมาเป็นอดีต สว.กำนัน ต.แม่ปูคามาก่อน ได้ลาออกมาลงสมัครผู้ใหญ่บ้านในครั้งนี้  จนชาวบ้านให้ความไว้วางใจเลือกตั้งให้เป็นผู้ใหญ่บ้านตัวแทนชาวแม่ปูคาคนต่อไปในครั้งนี้หลังจากนั้นได้มี กำนัน ผญบ.และชาวบ้านต่างมาให้กำลังใจและแสดงความดีใจเป็นจำนวนมาก

ร่วมแสดงความคิดเห็น