เมื่อวันที่ 19 ส.ค. 2562 นายกิตติ ชัยดรุณ นายอำเภอแม่สรวย ได้มอบหมายให้ นายสุทัศน์ ยาวิชัย ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างพัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน พร้อมกิจกรรมการฝึกจัดตั้งชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ประจำปี 2562 รุ่นที่ 2 จำนวน 350 คน ณ หอประชุมศูนย์สุขภาวะชุมชน อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย


ร่วมแสดงความคิดเห็น