แก้ปัญหารถติด ถนนสุเทพ (หลังมช.) จราจรเชียงใหม่แจ้งห้ามจอด ตั้งแต่เวลา 15.00 – 18.00 น.

กลุ่มงานจราจร ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ฝากประชาสัมพันธ์ ช่วงเวลา 15.00 – 18.00 น. ห้ามรถทุกชนิดจอดบริเวณ ถนนสุเทพ (หลัง มช.) ตามโครงการจัดระเบียบแก้ไขปัญหาการจราจร และคืนพื้นผิวการจราจรถนนสุเทพ(หลังมช.) แก้ไขปัญหาการจราจรในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนได้รับความสะดวก-รวดเร็ว-ปลอดภัย ในการเดินทางเส้นทางดังกล่าว

ร่วมแสดงความคิดเห็น