เมื่อวันที่ 21 ส.ค. 2562 นางภัทราวดี ปัญญาบุญ นายอำเภอพาน เป็นประธานเปิดงานและออกตรวจเยี่ยมร้านตลาดประชารัฐ บริเวณหน้าอำเภอพาน ซึ่งมีร้านเข้าร่วม จำนวน 34 ร้าน โดยผู้ร่วมได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย มีการนำกลุ่มที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี มาออกร้านและจำหน่ายสินค้าราคาย่อมเยาว์ รณรงค์ไม่ใช้โฟมลดถุงพลาสติก ส่งเสริมการใช้ถึงผ้าลดโลกร้อน มีประชนสนใจมาจับจ่ายสินค้าเป็นจำนวนมาก


ร่วมแสดงความคิดเห็น