เมื่อวันที่ 22 ส.ค. 2562 นายกิตติ ชัยดรุณ นายอำเภอแม่สรวย ได้มอบหมายให้นางสาวอัญรัตน์ จอมวุฒิ ส.อบจ.ชร.เขต 1 เป็นประธานมอบเครื่องกายอุปกรณ์ (รถเข็นแบบมีคันโยก) พชอ.แม่สรวย ให้กับนางหล่อพี ก๊อคือ อายุ 43 ปี ราษฎรบ้านอาเข่อ หมู่ 16 ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ซึ่งป่วยพิการด้านการเคลื่อนไหว (อัมพาตครึ่งท่อนล่าง) จากนั้นได้ร่วมเป็นประธานเปิดงานสืบสานประเพณีปีใหม่โล้ชองช้าอาข่า ชิมชากาแฟและของดีบ้านแม่จันใต้ ประจำปี 2562 ณ บ้านแม่จันใต้ หมู่ 23 ตำบลท่าก๊อ ซึ่งจัดขึ้นทุกปี มีการแสดงของชนเผ่าอาข่า การจัดซุ่มนิทรรศการ ของดีชากาแฟ และผลไม้เมืองหนาว ศิลปวัฒนธรรมของชุมชน โดยมี นายสัมภาษณ์ ดาวเด่น นายกอบต.ท่าก๊อ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข สมาชิกกิ่งกาชาด อ.แม่สรวย และนางสาวพัทยา ธิราช ตัวแทนสื่อมวลชนจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมในกิจกรรม


ร่วมแสดงความคิดเห็น