เมื่อวันที่ 23 ส.ค.62 ที่ห้องประชุม ออนวัลเลย์ ดัชฟาร์ม ต.ออนใต้ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่  ได้มี นายสราวุฒิ วรพงษ์  นายอำเภอสันกำแพง เป็นประธาน   พ.ต.อ.ชัชวรินทร์  บุนนาค ผกก.สภ.สันกำแพง นายมานิตย์ ชูยกปิน  ประธานชมรมกำนัน ผญบ.สันกำแพง ได้นำกำนัน ผญบ.ร่วมหารือ  ซึ่งมีนางประนอม พานิชเจริญ พัฒนาการ อ.สันกำแพง เป็นผู้ประสานงานหน่วยงานต่างๆ มาร่วมหารือกันในครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 และ หน.ส่วนราชการทุกหน่วยงาน อปท.ทุกแห่ง กำนัน ผญบ.  การท่องเที่ยว อุสาหกรรมจังหวัด ร้านค้าผู้จำหน่ายสินค้า โอทอป และสินค้าในชุมชน ทั้ง 10 ตำบล 100 บ้าน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  50 องค์ ร่วมออกความคิดเห็นกันอย่างพร้อมเพียง และผู้ที่มีประสบการบริหารการท่องเที่ยว และสินค้าทั้งนั้น ได้มาให้คำปรึกษาให้ความรู้จำนวนมากมาย
เนื่องด้วยทางนายสราวุฒิ  อำเภอสันกำแพง ได้เล็งเห็นความสำคัญของการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เพื่อให้เกิดรายได้กับชุมชน ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึง กระตุ้นเศรษฐกิจและสังคมภายในชุมให้เข้มแข็ง โดยการเชื่อมโยงเส้นทางในการท่องเที่ยว (กระแสหลัก เมืองรองชุมชน) ซึ่งอำเภอสันกำแพงมีอัตลักษณ์ชุมชนที่มีความโดดเด่นด้านสถานที่ท่องเที่ยว ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผลิตภัณฑ์ชุมชน โอทอป  บุคลากร ผู้ประกอบการ เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาและต่อยอดทางเศรษฐกิจของพื้นที่ เพิ่มและกระจายรายได้สู่ชุมชน เชื่อมโยงการท่องเที่ยวไปยังการผลิตอื่นๆ และสร้างความพร้อมของชุมชนท่องเที่ยวรองรับการเติมโตในระดับภาค การดำเนินการดังกล่าวต้องอาศัยการวางแผนอย่างเป็นระบบ การบูรณาการองค์ความรู้ ทรัพยากร และความร่วมมือจากส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ภายในอำเภอสันกำแพง  และให้แต่ละตำบลชุมชนนั้นรวมกันเป็นกลุ่มกันจำหน่ายสินค้าอะไรก็ได้ และให้ทางนักท่องเที่ยวไปหาจับจ่ายชื้อสินค้าที่ต้องการ  จะเริ่มธุรกิจดังกล่าวภายในเดือน พ.ย.  นี้  ให้แต่ละชุมชนร่วมด้วยช่วยกัน เพื่อประสบความสำเสร็จ  ลงขันจากเครือข่าย ก่อตั้งชมรมการท่องเที่ยว จัดกิจกรรมระดมทุนโดยเชื่อมโยงกับสินค้า โอทอป อำเภอสันกำแพงตามรอยประวิติศาสตร์ (วิถีสันกำแพง) เชิงหัตถกรรม เพื่อให้อำเภอสันกำแพง กลับมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเหมือนในอดีต
ส่วนแหล่งท่องเที่ยวของอำเภอสันกำแพงเข่นใน ต.ออนใต้ มี “อ่างเก็บน้ำห้วยลาน”   “โครงการพระราชดำริฯ เตาเผ่าเซรามิคโบราณอายุกว่า 500 กว่าปี   ในพื้นป่าในเขตวัดเชียงแสน  พิพิธภัณฑ์โบราณอำเภอสันกำแพงใน”วัดป่าตึง (หลวงหล้าปูตาทิพย์)  หลักศิลาจาลึก จะเห็นจานโบราณตราปลา มาจากเตาเผ่าโบราณสมัยก่อนนั้นตามที่ผู้เฒ่าคนแก่เล่าขานกันมา”ปลา”เป็นตราสัญญารักษ์ของอำเภอสันกำแพง  บ้านชุ่มเมืองเย็น   ในป่าไม้ในบ้านออนใต้มีน้ำไหลออกจากรูธรรมชาติไม่มีแห้ง บ่อคำน้ำทิพย์  ประเพณีเลี้ยงผีขุนน้ำ  อนุสาวรีย์ช้างเผือก ที่ชาวบ้านถวายในหลวง ร.9 ฯ เมื่อปี 2509  และอีกมากมาย ขันโตกดูดาวบนสันอ่างเก็บน้ำห้วยลานโครงการพระราชดำริฯ จี้ปลา (เผาปลา)
ส่วน ต.สันกำแพง มีแหล่งท่องเที่ยว ที่บ้านป่าสักขวาง มีการตีแผ่นแร่เงิน  ที่เป็นศิลปะหักตกรรม และร้านค้า ผลิตภัณฑ์ลวดลายล้านนา ตีแผ่นแร่ทุกชนิด ศูนย์จำหน่ายสิยค้า โอทอป  ที่ข่าวอำเภอสันกำแพง .
ส่วน ต.ต้นเปา  มีศูนย์อุสาหกรรมการทำร่ม ที่บ้านบ่อสร้าง (หรือบ่อสร้างกลางจ้อง)  การทำกระดาษสา”บ้านต้นเปา” การทำพัด  ส่วนทางอำเภอสันกำแพงมีศูนย์จำหน่ายสินค้า โอทอป ที่”ข่วง”อำเภอสันกำแพง  และมีร้านค้าจำหน่ายสินค้า”โอทอป”ทุกตำบล
ส่วน ต.บวกค้างมี พระวิหารแฝดวัดบวกค้าง  การแกะสลักไม้ และปั้นรูปช้าง”บ้านจ้างนัก”  วิถีชีวิตล้านนาหุ่นฟางขัวแตะยาวจากถนนในหมู่บ้านไปกลางทุ่งนา 350 เมตร   และมีแหล่งท่องเที่ยวทั้งวัตถุโบราณสถานศิลปะล้านนา  ประเพณีล้านนาของชาวบ้าน ไม่ว่าจะเป็นคำพูดการแต่งตัวของชาวบ้านต่างอนุรักษ์เอาไว้สืบทอดกันมาถึงบุตรมาจนทุกวันนี้  
ซึ่งในอำเภอสันกำแพงมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายมีทั้ง 10 ตำบล 100 หมู่บ้านประชากรประมาณ 8 หมื่นกว่าคน  และเป็นอำเภอที่เก่าแก่นับหลายร้อยปี เป็นอำเภอรองจากอำเภอเมืองเชียงใหม่  ซึ่งในจังหวัดเชียงใหม่มี 25 อำเภอด้วยกัน จึงได้ร่วมกันทุกหน่วยงานจัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ชนบททุ่งนาที่เขียวขจีสวยงามมาก

ร่วมแสดงความคิดเห็น