เอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง และคณะ ร่วมถวายชุดเครื่องนอน สำนักปฏิบัติธรรมหมิงธรรมสถาน

วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา พระครูสุภัทรวชิรานุกูล ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง เชียงใหม่ ประธานสงฆ์ผู้ดูแลสำนักปฏิบัติธรรมหมิงธรรมสถาน ศูนย์ปฏิบัติธรรมสาขาวัดเจ็ดยอด เลขที่ 49 หมู่ที่ 5 บ้านหัวฝาย ตำบลห้วยทราย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนพระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ รับมอบของจากผู้บริหารกลุ่มแอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น (ASSET WORLD CORPORATION) นำโดยคุณวัลลภา ไตรโสรัส (สิริวัฒนภักดี) ประธานเจ้าหน้าที่และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทแอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงานโรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง เชียงใหม่ ถวายชุดเครื่องนอน ผ้าห่ม ผ้าม่าน และสื่งของต่าง ๆ พร้อมทั้งเครื่องอุโภค บริโภค มูลค่าทั้งสิ้น จำนวน 88,000 บาท เพื่อนำไปใช้ในสำนักปฏิบัติธรรมหมิงธรรมสถาน

ร่วมแสดงความคิดเห็น